Tıbbi Sekreter Olmak için Neler Gerekli?

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Ülkemizde, son yıllarda yapılan yatırımlarla açılan yeni sağlık kuruluşları beraberinde birtakım iş olanaklarını getirmiştir. İş kollarında bu genişleme sayesinde, birçok istihdam alanı açılmış olup bu anlamda yetkin personel arzı ortaya çıkmıştır. Bu noktada, üniversitelerde bulunan meslek yüksekokulları haricinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimlerle, bu arzın talebi için personel yetiştirilmeye başlanmıştır.

Bu iş alanlarından birisi de Tıbbi sekreterliktir. Tıbbi sekreterlik, son yıllarda sağlık kuruluşlarında genişletilen ve bazı mesleklerin farklı kollara ayrılarak yeni iş kolları yaratmasıyla ortaya çıkmış yeni bir iş alanıdır. Bu yüzden istihdam arzı ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, bu istihdam arzından yararlanarak meslek sahibi olmak istiyorsanız, şu an tam sırası. 

Yazımızda tıp sekreterliğinin ne olduğundan, hangi niteliklere sahip olmanız gerektiğinden, görevlerinin ne olduğundan, eğitimden ve Kurs ve Meslek Akademi’nin sunduğu tıbbi sekreterlik eğitiminden bahsedeceğiz…

Tıbbi Sekreterlik Nedir?

Tıbbi sekreterlik, hastaların giriş-çıkış işlemleri için gerekli olan faaliyetleri idare etmekle, hastalara gerekli belge aktarımlarını yapmakla, belgeleri prosedürlere uygun hale getirmeyle, belgeler üzerinde eksiklikleri tamamlamayla ve bazı bilgilerin hastalara iletilmesiyle görevlendirilmiş, sağlık personelidir. Hastalarla ilgili her nevi bilgi ve belgenin toparlanıp düzenlenmesi ve çalıştığı kurum ve kuruluşun tanımladığı şekilde, çalışma alanlarında ilgili birimlere iletilmesiyle de ilgilenir. 

Tıbbi sekreterlik, çalışılan kurum ve kuruluşa göre görev tanımında ufak değişiklikler olan bir iş koludur. Bu noktada, çalışılabilecek bazı kurumlarda iş yükü ve görev tanımı daha ağırken, bazı kurumlarda aksine bir durum söz konusudur. Bir tıbbi sekreter adayının, çalışmayı düşündüğü kurum ve kuruluşu bu anlamda araştırmak, onun adına daha iyi olacaktır. Ayrıca bu iş kolu hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında, özel hastaneler ve sağlık ocaklarında idari işleyişin düzenini sağlamakla da görevlidir.

Tıbbi Sekreter Olmak için Neler Gerekli

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Tıbbi sekreterin, tüm sağlık kuruluşlarında değişiklik gösterebilen görevleri bulunur. Sağlık kuruluşunun niteliğine göre bu görev tanımında bir artış ve azalma olabilir. Bu anlamda tıbbı sekreter, ofis işleyişi ve idari yönetimden sorumlu bir pozisyona sahiptir. Bu mesleğin temel görevlerinden bazıları şunlardır:

 • Kuruma gelen hastaların ön kabulünü yapmak: Hastaları karşılamak ve girişleri için gerekli protokolleri gerçekleştirmek.
 • Kuruma gelen telefonları karşılayarak iletişimi sağlamak.
 • Hastalardan gelen birtakım mesajları kayıt altına almak. Hasta randevularını tutmak ve ilgili hekime raporlamak.
 • Hastaların, muayene ve kontrol tarihlerini ayarlayarak hasta ve hekimi bilgilendirmek.
 • Hastaların bir sonraki muayene ya da operasyonel faaliyetleri için ilgili tarihlerde randevuları kaydetmek.
 • İşleyişle ilgili gerekli belgelerin doldurulmasını sağlamak. Bu anlamda hastalara gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yardımcı olmak.
 • İlgili hekimlerin çalışma ve randevu takvimlerini hazırlayıp etkili zaman kullanımını sağlamak.
 • Laboratuvar sonuçlarının ilgili birim ve personele iletilmesini sağlamak.
 • İlgili hekimin belirttiği üzere, hasta hikayesini, operasyonel bilgi ve belgeleri ve sağlık raporlarını kayıt altına almak.
 • Hastaların ilgili işlemler sonrasında ödenen ücretleri için fatura prosedürlerini gerçekleştirmek.
 • Ofiste bulunan ekipman ve sarf malzemelerinin stok durumunu kontrol ederek gerektiğinde teminini sağlamak.
 • Ofiste bulunan ekipman ve sarf malzemelerinin bakım ve onarım aşamalarında iletişimi sağlamak.
 • Muhasebe kayıtlarını tutmak.
 • Hastaların muayene ve operasyonel süreç sonrasında çıkış protokollerini gerçekleştirmek.
 • Hastalarla ilgili işlemleri tamamlanmış bilgi ve belgelerin arşivlenmesini sağlamak.

Tıbbi sekreterlerin, yukarıda belirtildiği gibi farklı görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklar, çalıştığı kurum ve kuruluşlara ve hatta servislere göre değişkenlik gösterebilir.

Tıbbi Sekreter Olmak için Neler Gerekli

Tıbbi sekreter olmak için üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmanız yada mesleki eğitime tabii tutulmanız gerekmektedir. Eski sağlık kanun ve yönetmeliklerine göre, bu personellerin üniversitelerde ilgili ön lisans programlarından diploma sahibi olması gerekliydi. Fakat 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni iş tanımlarına göre, bu şart ortadan kalkmıştır. Fakat işe alım süreçlerinde, ilgili işveren kurum veya kuruluş sizden tıbbi sekreterlik sertifikası istemektedir. Bu anlamda aldığınız sertifika, teknik olarak bu iş kolunda görev alabilmeniz için yeterli olmaktadır.

Bunun dışında işe alım süreçlerinde istenilen bazı nitelikler bulunmaktadır. Bu nitelikler ilgili işveren kuruluşun personel hedeflerine göre değişebilir. Fakat genel anlamda istenilen nitelikler aşağıdaki gibidir:

 • Tıbbi terimlere genel hakimiyet
 • Hastalarla iletişimi kuvvetli bir şekilde, hasta ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli bilgileri ilgili hekime aktarabilmek
 • İleri derecede bilgisayar bilgisi: Microsoft Office programları
 • İdari işlerde gerekli organizasyonu sağlayacak düzeyde organize olmak
 • İlgili kişiler ve kurumlarla gerekli olabilecek bilgi ve belge alışverişinde iletişimi sağlayabilmek
 • Güzel ve etkili konuşabilmek
 • Hasta ve hasta yakınlarına karşı her türlü durumda sabırlı olmak
 • Hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimde güler yüzlü olmak
 • İş tertibi için düzenli ve disiplinli olmak
 • Bütün iş faaliyetlerinde dikkatli olmak
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • İşin gerektirdiği kural ve kaidelere uyabilmek

Gibi bazı nitelikler istenmektedir. Bu nitelikler, aldığınız bazı eğitimlerin içeriğinde var olabilir. Fakat bunun için bu tarz kişisel gelişim noktasında size artı değer katacak kurumları seçmeniz yararınıza olacaktır. Bu eğitim kurumlarının başında gelen, biz Kurs ve Meslek Akademi olarak, verdiğimiz eğitimlerde sadece mesleki eğitim bazında eğitim vermiyoruz. Kursiyerlerimize bu nitelikleri edinebileceği ve farklı beceriler kazanabileceği çeşitli eğitimleri de mesleki eğitimin beraberinde veriyoruz. Böyleca tıbbi sekreter nasıl olunur konusunda tüm detayları öğrenmiş oluyorsunuz.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Tıbbi sekreterlik eğitimi, mesleki eğitim veren çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, uzaktan eğitim ile alınabilir. Bu eğitimde mesleki bilgiler edinme noktasında bazı dersler verilir. Kursiyerler, eğitimle ilgili derslerin sonucunda, verilecek e-devlet onaylı sertifika için sınava tabii tutulur. Bu sınavı başarıyla geçen kursiyerler, tıbbi sekreterlik sertifikası almak için hak kazanırlar.

Bu dersler, çoğunlukla mesleki dersler olup, kurum ve kuruluşlarca çeşitlendirilebilir. Aşağıda, tıbbi sekreterlik eğitimde, verilebilecek dersler belirtilmiştir:

 • Temel sağlık ve hastalık bilgisi
 • Tıbbi dokümantasyon
 • Tıbbi terminoloji
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Temel ilk yardım bilgisi
 • Hasta ve hasta yakını psikolojisi
 • Ofis teknolojileri
 • Sağlık kurumları yönetimi
 • Mesleki yazışma
 • Yönetici asistanlığı
 • Sağlık kurumlarında bilgi sistemleri
 • Dosyalama ve arşivleme
 • Sağlık kurumlarında iletişim

Gibi temel mesleki dersler vardır. Bu derslerin dışında, kişisel gelişim noktasında bazı ek dersler, kurumlarca verilebilir.

Kurs ve Meslek Akademi ile Tıbbi Sekreterlik Eğitimi

Kurs ve Meslek Akademi olarak tıbbi sekreterlik eğitimine tabii tuttuğumuz kursiyerlerimize, yukarıda belirtilen mesleki derslerin dışında, kişisel gelişim noktasında bazı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sonucunda kursiyerlerimiz, mesleklerini icra ederken ve hastalarla iletişim kurarken daha iyi işler başarıyorlar. 

Ayrıca bütün bunların dışında, meslek dersleriyle, yazımızın ilgili bölümünde bahsettiğimiz niteliklerin birçoğu kazanılmıyor. İşte verdiğimiz kişisel gelişim dersleri, meslek niteliklerinden bazılarını da karşılamanızı sağlıyor. Bu noktada, işe alım süreçlerinde işveren kişi veya kuruluşlara başvurularda bir avantaj yakalamış oluyorsunuz. Bu eğitimler, etkili hitabet, iletişim, bilgisayar programları ve hızlı okuma ve anlama gibi derslerdir. Bu dersler sayesinde görevlerinizi gerçekleştirirken daha donanımlı hareket edebilirsiniz.

Kurs ve Meslek Akademi olarak verdiğimiz sertifika, ülkemizin güzide yüksek eğitim kurumlarının kontrolünde, uluslararası kuruluşlardan onaylı ve e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilen bir belgedir. Bu özelliğiyle işe alım süreçlerinde, rakiplerinizin önüne geçmeniz olasıdır.

Tıbbi sekreter olarak çalışan herkeste bu sertifika bulunmalıdır. Tıbbi sekreter nasıl olunur, nasıl çalışma alanı bulabilir, tıbbi sekreter maaşları hangi aralıktadır gibi detaylar için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Sizler de Kurs ve Meslek Akademi’nin sizlere verdiği makul fiyat teklifleriyle birlikte, Tıbbi sekreterlik eğitimi alarak bu iş kolunda kendinizi geliştirerek mesleğe uygun özellikler edinmek ve mesleki sertifika sahibi olmak istiyorsanız, sitemizde bulunan ilgili iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.