Tıbbi Sekreterlik Kursu

Tıbbi Sekreterlik Kursu
Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Tıbbi sekreterlik kursu veya diğer adıyla hasta kabul kursu, son yıllarda sağlık sektörüne olan önemin artmasıyla ilgi duyulan meslek alanlarının başında gelir. Dolayısıyla pek çok insan tıbbi sekreterlik kurslarına kayıt olarak sertifikalı bir şekilde çalışma hayatına atılmak ister. Kurs sonunda elde edilen hasta kabul sertifikası, çeşitli çalışma alanlarında iş bulma fırsatı sağlar. Sağlık sektörünün gün geçtikçe gelişmesi ve özel sektörün de bu alana adapte olması nedeniyle hem tıbbi sekretere hem de hasta kabul sekreterine çok fazla ihtiyaç duyuluyor.  Hasta kabul elemanı olmak isteyenler özel hastanelere, özel sağlık merkezlerine ve diğer sağlık kuruluşlarına hasta kabul sekreteri olmak için başvurabilirler.

Tıbbi sekreter ile hasta kabul sekreteri her ne kadar birbirine benziyor gibi anlaşılsa da aralarında bazı farklar bulunur. Tıbbi sekreter hastaların giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesini sağlar. Hasta ile doktorlar arasındaki koordinasyonu ise hasta kabul sekreteri oluşturur. Tıbbi sekreter hastayı yakından takip ederek teknik anlamda bilgi sahibi olur. Tıbbi sekreterlik kursu ile hem kamuda hem de özel sektörde birçok iş imkanı kolaylıkla elde edilebilir. 

Tıbbi Sekreterlik Programının İçeriği

Tıbbi sekreterlik kursunun eğitim içeriği oldukça geniş kapsamlı hazırlanan bir programdan oluşur. Hasta kayıt kabul kursuna katılım sağlayan kişiler bu programdaki eğitimlerden yararlanarak çalışma hayatında gerekli olan tüm detayları öğrenmiş olurlar. Böylelikle daha donanımlı bir şekilde kamuda ve özel sektörde iş bulma imkanı yakalarlar. Yalnızca iş hayatında değil özel hayatlarında da faydalı olacak eğitimler sağlanır. Eğitimler ise alanında uzman olan kişiler tarafından verilerek katılımcıların profesyonel şekilde ve en üst düzeyde kurstan yararlanmaları amaçlanır. Tıbbi sekreterlik kursunun eğitim içeriği ise şu şekildedir:

 • Tıbbi Dokümantasyon

  Tıbbi dokümantasyon, sağlık hizmetlerinin sunulması ve yönetimi için tıbbi kayıtların ve bilgilerin düzenlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi ve yönetilmesi sürecini ifade eder. Bu süreç, hastaların tıbbi geçmişlerinin, tanılarının, tedavilerinin, test sonuçlarının ve diğer tıbbi bilgilerinin kaydedilmesini içerir. Tıbbi dokümantasyon, hastaların sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi ve koordine edilmesi için kritik bir rol oynar.
 • Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

  Sağlık bilgi yönetim sistemi, sağlık hizmetlerinin dijitalleştiği çağda kritik bir rol oynamaktadır. Elektronik tıbbi kayıtların (EMR) düzenlenmesi, güncellenmesi ve korunmasını sağlamak, hasta verilerinin güvenli bir şekilde yönetilmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırır. Bu kayıtlar, hasta geçmişi, tanılar, tedaviler, ilaçlar, laboratuvar sonuçları, görüntüleme verileri ve diğer tıbbi bilgileri içerir. Sağlık bilgi yönetim sistemi, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sunulmasına ve hastaların sağlık bakımının koordinasyonunun iyileştirilmesine katkı sağlar. Aynı zamanda tıbbi bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve paylaşılmasını sağlayarak sağlık sektöründe veri yönetimi ve bilgi güvenliği açısından çok önemlidir.
 • Tıbbi Terminoloji

  Tıbbi terminoloji, tıp ve sağlık alanında kullanılan özel terimlerin ve kavramların öğrenilmesi ve kullanılmasını kapsar. Tıbbi belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması, hasta bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanması, hastaların tedavi süreçlerinin takip edilmesi ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Tıbbi terminolojiye hakim olmak, hastaların sağlık bilgilerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve iletilmesini sağlar. Bu, sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde koordine edilmesine katkıda bulunur.
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi

  Sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık hizmeti sunan organizasyonların (hastaneler, klinikler, sağlık merkezleri vb.) etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yapılacak işlerin planlanmasını, kaynakların örgütlenmesini, yönlendirilmesini, denetlenmesini ve koordine edilmesini içererir.
 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim

  Sağlık hizmetlerinde etkili iletişim, hastaların kendilerini anlaşılmış ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar. Aynı zamanda, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim işbirliğini artırır ve hastaların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesine yardımcı olur. Bu iletişim becerileri, doğru tanıların konulmasına ve uygun tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olurken, hataları azaltır ve hasta güvenliğini artırır. Ayrıca, hastaların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesini sağlar ve sağlık profesyonelleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. Sonuç olarak, sağlık sektöründe iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin sağlık sonuçlarını ve memnuniyetini artırır.
 • Yazışma Teknikleri

  Tıbbi yazışma teknikleri, yazım ve imla kurallarının titizlikle uygulanmasını gerektirirken, ticari yazılar, resmi yazılar, iş yazıları ve özel yazılar gibi farklı türlerdeki yazıları ustalıkla oluşturmayı içerir. Bu beceriler, sağlık sektöründeki iletişimin doğru, hassas ve etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Sağlık profesyonelleri, hastalarla ve meslektaşlarıyla iletişim kurarken düzgün dil ve yazım kullanarak hastaların güvenini kazanabilir ve tıbbi belgelerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlayabilirler. Bu nedenle, tıbbi yazışma teknikleri, sağlık hizmeti sunumu ve tıbbi dokümantasyonun ayrılmaz bir parçasıdır ve sağlık sektörünün düzenli ve etkili işleyişini destekler.
 • Temel İlk Yardım Bilgisi Eğitimleri 

  Temel ilk yardım bilgisi, tıbbi sekreterlerin ve sağlık profesyonellerinin sağlık hizmeti sunumu sırasında acil durumların hızlı bir şekilde ele alınmasına yardımcı olur. Acil durumlar, beklenmedik olaylar veya hastaların ani sağlık sorunları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tıbbi sekreterlerin temel ilk yardım bilgisine sahip olmaları, anında müdahale gerektiren durumları tanımalarını ve uygun adımları atmalarını sağlar. Temel ilk yardım becerileri, hayat kurtarıcı olabilir ve hasta güvenliğini artırabilir. Ayrıca, sağlık profesyonelleri arasında işbirliği ve koordinasyonu destekler, acil durumların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar ve hastaların hızla gereken tıbbi müdahaleye erişmelerine yardımcı olur. Bu sayede sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sunulması sağlanır, hastaların sağlıkları korunur ve olası riskler minimize edilir.
 • Sosyal Hayatta İletişim

  Sosyal hayatta iletişim becerileri, sağlık profesyonelleri için hayati önem taşır, çünkü hasta ve aileleriyle etkili bir bağ kurmayı içerir. Bu, hasta ve ailelerinin endişelerini, duygusal durumlarını ve ihtiyaçlarını anlama yeteneği üzerine kuruludur. İletişim becerileri ayrıca etik konuları anlama yeteneğini de içerir, çünkü sağlık profesyonelleri, hasta mahremiyeti, onur ve adalet gibi etik ilkelere uymak zorundadır. Bu nedenle, sosyal hayatta iletişim becerilerinin geliştirilmesi, hasta memnuniyetini artırmanın yanı sıra etik ve kültürel uyumu teşvik eder ve hasta güvenliğini korur.
 • İş Hayatında İletişim

  İş hayatında iletişim becerileri, sağlık ekibi üyeleri arasında ve yönetimle etkili iletişimi sağlamak amacıyla gereklidir. Bu beceriler, sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırır ve hastaların daha iyi sağlık sonuçlarına ulaşmasını destekler. Aynı zamanda iş etiği ve profesyonellik, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır ve toplum sağlığını koruma misyonuna katkı sağlar.
 • Randevu ve Konuk Kabulü

  Hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve hoş karşılamayı içerir. Bu süreçler, hastaların memnuniyetini artırır ve veri gizliliğine dikkat eder. Randevu ve konuk kabulü süreçleri, tıbbi sekreterlerin hasta deneyimini iyileştirmesine ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Hastaların güvenini kazanmak ve gereksinimlerini karşılamak, sağlık sektörünün kalitesini artırır ve toplum sağlığını destekler. Bu nedenle, tıbbi sekreterlerin bu süreçlerdeki becerileri, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına katkıda bulunur.
 • Problem Çözme

  Problem çözme becerileri, hastaların karşılaştığı sorunları çözmek ve işyerindeki sorunları tanımlamak ve ele almak için kritik öneme sahiptir. Tıbbi sekreterlerin problem çözme becerileri, sağlık kuruluşlarının sorunsuz işlemesine ve hastaların sağlık hizmetlerine sorunsuz erişimine katkıda bulunan hayati bir yetenektir. Ayrıca, hızlı karar verme yeteneği, özellikle acil durumlar veya beklenmedik olaylar karşısında tıbbi sekreterlerin başarısını belirler. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz işlemesi için anında müdahale gerektiren durumlarla karşılaşılabilir, bu nedenle hızlı ve doğru kararlar almaları kritiktir. Problem çözme becerileri, karmaşık sorunları analiz etme, öncelik belirleme ve uygun çözümleri bulma yeteneğini içerir.
 • Tıbbi Arşivleme

  Tıbbi Arşivleme, sağlık kayıtlarının güvenli ve düzenli bir şekilde arşivlenmesini ve saklanmasını içeren hayati bir süreçtir. Sağlık kayıtları, hastaların tıbbi geçmişi, teşhisleri, tedavi planları ve sağlık hizmeti sunumuyla ilgili önemli bilgileri içerir. Bu bilgilerin güvenli ve erişilebilir bir şekilde korunması, veri güvenliği ve hastaların gizliliği açısından son derece önemlidir.

Genel Bilgi

Tıbbi sekreterlik, aynı zamanda hasta kabul olarak da adlandırılan bir meslek dalı olma özelliği taşımaktadır ve özellikle son dönemlerde artan personel ihtiyacı nedeni ile yüksek bir ilgi görmektedir. Hasta kabul personellerinin pek çok farklı ve önemli görevi bulunmaktadır. Hastaların başvurusundan itibaren hastaya ait tüm evrakların uygun hale getirilmesi, giriş işlemlerinin tamamlanması, çıkış esnasında gerekli evrakların hastaya ve hastaneye sunulması, çıkış işlemlerinin sağlanması bu görevler arasındadır. Bu nedenle tıbbi sekreterlik alanında eğitim alarak iş sahibi olmak isteyen kişilerin aldığı eğitim oldukça önem taşımaktadır. Tıbbi sekreterlik alanında eğitim alarak meslek sahibi olmak ve iş hayatına dâhil olmak isteyen kişilerin seçecekleri kurum hakkında dikkatli olması gerekmektedir. Bu durumun temel sebebi alınan eğitimin kişi alanında yetkin ve donanımlı kılmak için gerekli her türlü bilgiyi bünyesinde barındırıyor olmasının gerekmesidir. Bu noktada bünyemiz dâhilinde kursiyerlerimizin alacakları eğitim kapsamında, öncelikle sosyal hayatta ve iş hayatında iletişim konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Eğitimimize, randevu ve konuk kabulü ayrıca problem çözme konusunda da yetkinlik kazanmanız için çeşitli video ve sunumlar, tıbbi terminoloji (tedavi hizmetleri) ve tıbbi arşivleme konusunda da bilgilendirmeler dâhil edilmiştir. Temelde bu ve bu gibi kursiyerlerimizin meslek yaşantılarında ihtiyaç duyacakları pek çok farklı bilgiyi bünyesinde barındıran eğitim içeriğimiz, siz değerli üyelerimizin iş yaşantılarında herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları adına titiz ve bir o kadar da özenle düzenlenmiştir.

Hasta Kabul İş Tanımı ve İmkânı

Sağlık sektöründe ve dolayısı ile de hasta kabul alanında da artan personel ihtiyacı nedeniyle bünyemizde eğitim faaliyetleri nitelikli ve bir o kadar da özenli bir şekilde yürütülen tıbbi sekreterlik kursumuz yoğun ilgi görmektedir. Bu sayede de kursumuz bünyesinde eğitimini başarılı bir şekilde bitiren kişilerin önlerinde tercih edebilecekleri farklı ve çeşitli iş imkânı seçenekleri bulunmaktadır. Bu noktada tıbbı sekreter mesleki unvanına sahip kişilerin iş tanım aralıkları da geniştir. Hastaneye gelen hastaların başvuruları sırasında bu hastalar ilk olarak hasta kabul sekreterini görmekte ve iletişim kurmaktadır. Tıbbi sekreterin hasta ile olan uyumu büyük önem arz etmektedir. İlk iletişim esnasında hastaların endişeli ve gergin olması normaldir. Bu tarz bir durumda yine hasta kabul personeline düşen görev, kişinin sakin kalmasına yardımcı olmak ve herhangi bir sorun yaşanmasını önlemektir.

Hasta kabul personelliğine ilk adımını atmış olan ve mesleğe yeni başlayacak olan kişiler, öncelikle hastanenin yetkili çalışanı ile görüşür. Bu personelin temel görevi ise görev tanımını hasta kabul personeline sunmak ve bu çalışanı yönlendirerek çalışma alanını kolaylaştırmaktır. Tıbbı sekreterin alacağı direktiflere uygun hareket etmesi önemlidir. Hasta kabul personelinin sorumluluk ve görevleri, şehirden şehre ve hatta kurumdan kuruma ciddi farklılıklar gösterebilmekte ve değişebilmektedir. Hasta kabulü esnasında gerekli olabilecek tüm formların doldurulmasının sağlanması ve hastane kaydının oluşturulması da yine tıbbi sekreterin sorumlulukları arasındadır. Bu noktada, herhangi bir karışıklık ya da sorun yaşanmaması açısından dikkat edilmesi oldukça önemlidir çünkü birçok hata yapılması olasıdır. Bu gibi durumlarda hem hastane hem de hasta açısından çeşitli mağduriyetler yaşanabilmektedir. 

Tıbbi sekreterler, hastaların giriş ve taburculuk işlemlerini yaparak kişilerin hastane sistemi üzerinde kayıtlı olmasını sağlamakla görevlidirler. Hastanede var olan ve özellikle de hastalara ait dosyalar büyük önem taşımaktadır ve bu dosyaların saklanması noktasında özen gösterilmelidir. Kullanımı sağlanmayacak ya da gerekli olmayan dosyaların arşivlenmesi ve saklanacak olan depo bölümüne gönderilmesi görevlerini de yine bu personeller üstenmektedir. Hastanelerdeki doğum ve ölüm durumlarında her türlü dosyanın sisteme işlenmesi ve gerek başka kurumlarla gerek kurum içindeki yazışmaların sağlanıp belgelenmesi tıbbi sekreterin sorumluluğudur. Tüm bunlar göz alındığında görülecektir ki hasta kabul personellerinin oldukça geniş ve bir o kadar da önem arz eden bir görev tanımları vardır ve alanlarında artan iş imkânı sayesinde iş sahibi olmaları daha kolaydır. 

Tıbbi Sekreter ve Hasta Kabul Sekreteri Çalışma Alanları

Tıbbi sekreter ve hasta kabul sekreterinin çalışma alanları son derece geniştir. Tıbbi sekreterlik kursunu başarıyla bitirip sertifika sahibi olan kişiler, bu iş alanlarından birisi de çalışma fırsatı bulurlar. Özellikle son yıllarda sağlık sektörünün çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle kamu ve özel sektörde çok sayıda personele ihtiyaç duyulmaya başlandı. Devlet hastanesinde hasta kabul sekreteri nasıl olunur sorusu da bu sektöre girmek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri. Tıbbi sekreterlik kursu ile gerekli eğitim aşamalarından geçilmesi halinde kendini bu alanda geliştiren ve ilerleten kişiler gerek kamuda gerekse de özel sektörde iyi yerlere gelebilir. Tıbbi sekreter ve hasta kabul sekreteri çalışma alanları ise şu şekildedir:

 • Hastanelerde
 • Polikliniklerde
 • Sağlık kuruluşlarında
 • Eczanelerde
 • Medikallerde
 • Diyaliz merkezlerinde
 • Tıbbi laboratuvarlarda
 • Aile hekimliğinde
 • Evde bakım merkezlerinde
 • Fizik tedavi merkezlerinde
 • Geriatri merkezlerinde
 • Özel muayenehanelerde
 • Diş hekimlerinin yanında çalışma imkanı bulabilir

Tıbbi sekreterlik kursu ile tıbbi sekreter veya hasta kabul sekreteri olarak çalışmak isteyen ya da farklı bir alandan sağlık sektörüne geçmek isteyen böylelikle daha etkin şekilde çalışmak isteyen kişiler faydalanabilir. Kurs içeriğinde tıbbi sekreterlik alanında mutlaka bilinmesi gereken terminolojilerden hastayla iletişim kurmaya kadar pek çok bilgi sunulur. 

Tıbbi Sekreterlik Kursuna Kimler Katılabilir?

Tıbbi sekreterlik kursu için herhangi bir ön koşul bulunmaz. Kurs herkese açıktır. Kursun sonunda katılımcılar sertifika sahibi olarak sağlık sektöründeki gerekli alanlarda çalışma fırsatı yakalar. Herhangi bir ön koşul olmadan dileyen herkes kursa katılım sağlayarak başarılı olunması halinde sertifika sahibi olur. Kursun sonunda sağlık kuruluşlarında tıbbi sekreter veya hasta kabul sekreteri olarak çalışmaya başlarlar.

 • Tıbbi sekreter olarak çalışıp bu alanda uzmanlaşmak isteyenler
 • Farklı bir alandan sağlık sektörüne geçmek isteyenler
 • Tıbbi sekreter olmak isteyenler
 • Alanda değişiklik yapmak isteyen sekreterler
 • Kamu ve özel sektörlerdeki sağlık alanında çalışmak isteyenler katılım sağlayabilir. 

Tıbbi Sekreter Olmak için Neler Gerekli başlıklı blog içeriğimizi okumak ister misiniz?

Eğitim İçeriği 

Kurumumuz bünyesinde eğitim hizmetini vermeye devam etmiş bulunduğumuz hasta kabul kurs programı, bu programa kayıt olarak iş sahibi olmak isteyen kişilerin gerekli her türlü teorik ve uygulamalı eğitimi alması amacı dâhilinde titiz bir çalışma sonucu hazırlanmıştır. Eğitim içeriğimiz, içerisinde kursiyerlerimizin mesleki alanlarında ihtiyaç duyacakları ve aynı zamanda da bilmeleri gerekli olabilecek olan hem teorik hem de uygulamalı olmak üzerek her türlü bilgiyi barındırmaktadır. Eğitim programı içerisinde kursiyerlerimizin; tıbbi arşivleme, hasta hizmetleri, randevu ve konuk kabulü gibi başlıklar bulunmaktadır. Bu sayede kursiyerlerimizin donanım sahibi olarak iş yaşantılarına dâhil olması amaçlanmıştır.

Eğitim Süreci

Kurumumuz bünyesinde eğitim faaliyetlerini titiz bir biçimde yürütmüş bulunduğumuz tıbbi sekreterlik kursu uzaktan eğitim olacak şekilde düzenlenmiştir. Kursumuza kayıt olan bireyler, ders video ve sunumlarını diledikleri her an ve her yerden kolaylıkla ulaşarak eğitimlerine devam edebilme fırsatına sahiptirler. Öte yandan da kursa ve içeriğine ilişkin doküman ve kaynaklara da erişim olanağı elde etmiş olmaktadırlar.

Verilen eğitimin uzaktan olacak (online) şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde kursiyerlerin eğitim merkezine gelmesine gerek kalmadan vakitten tasarruf etmelerine ve ulaşım zorluğu yaşamamalarına imkân tanınmaktadır. Bu bağlamda kişiye sağladığı yararlar göz önüne alındığında eğitimin uzaktan olacak şekilde yürütülmesi kursiyerlere büyük kolaylıklar sağlayarak eğitim süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Kursun bünyesinde alınan eğitim sonrasında kursiyerlerimizin kurumumuz tarafından hazırlanmış olan bir sınava girmesi gerekmektedir. Kursta yer alan dersleri tamamladıktan sonra bu sınavdan başarılı bir derece alan tüm kursiyerler yine kurumumuz tarafından verilecek olan ve alanlarındaki yetkinliği kanıtlayan meslek sertifikalarını almaya hak kazanmış olurlar. Sertifika hakkı kazanmanın sonrasında ise konuya ilişkin iş başvuruları yapabilir ve sektöre adım atarak iş sahibi olma imkânı elde edebilmektedirler. 

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası

Kurumumuz bünyesinde verilen tıbbi sekreterlik eğitimi, siz değerli kursiyerlerimizin gerekli her türlü donanıma sahip olması amacıyla zenginleştirilerek özenli, aynı zamanda bir o kadar da detaylı bir biçimde hazırlanmıştır. Bu durumun temel nedeni ise hasta kabul personeli unvanına sahip olarak iş yaşantısında dâhil olacak bireylerin görev tanımlarının oldukça önemli noktaları içermiş olmasıdır. Öte yandan kursumuz bünyesinde eğitim görecek kişilerin mesleki alanlarında son derece yetkin olarak yetişmelerini sağlamak asıl hedefimizdir. Bu personellerin çalışabilmek için üniversite veya kurs aracılığı ile e-devlet onaylı bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

Bu noktada kurumumuz bünyesinde alacağınız eğitim ve tıbbi sekreterlik sertifikası, alanınızda çalışmanız için gerekli tüm bilgileri içermekte olup ihtiyaç duyulan her türlü yeterliliğe sahiptir. Bu sertifikaya sahip bireyler üniversite hastaneleri, sağlık ocakları ya da devlet hastaneleri gibi birçok yerde çalışabilmektedir. Kurs sürecimize ve eğitimlerimizin içeriğine dair daha detaylı bilgi alabilmek ya da tıbbi sekreterlik kurs programımıza kayıt olmak için internet sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Oldukça popüler olan tıbbi sekreterlik eğitimi için çok sorulan soruları sizler için derlemeye çalıştık. Yanıtını bulamadığınız sorularınız varsa bize ulaşmaktan çekinmeyin. Kurs ve Meslek Akademi İletişim

Tıbbi Sekreterlik Kursu Fiyatları Ne Kadar?

Bu sertifika programları ile ilgili sıkça sorulan kurs ücretlendirmesi konusunda bazı detaylar mevcut. Kursun süresi, eğitmen kadrosu, eğitim kalitesi gibi unsurlara göre bu kursun, kurumlara göre ücretlendirilmesi farklı olabilmektedir. Ancak iyi, kaliteli ve özgün bir eğitim almak istiyorsanız bu kurs ücreti 1500₺ ile 3000₺ arasında kurumdan kuruma göre farklılık gösterebilir. Piyasada daha ucuza satılan kursların ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayamayacağı ya da içerik olarak yetersiz kalabileceğini söylemek mümkündür.

Eğitimin Süresi Nedir?

Tıbbi sekreterlik kursu 280 saatlik videolardan oluşmaktadır. Kursa kayıt tarihinden itibaren dilediğiniz zaman online olarak videolara erişebilirsiniz?

Eğitim Sınavı Online mı?

Evet, kurumumuz bünyesindeki E-devlet onaylı sertifikaların sınavları online olarak düzenlenmektedir.

Sertifika Almak için Kaç Puan Almalıyım?

Eğitime ait sınav 30 sorudan oluşmaktadır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan kursiyerler E-devlet - üniversite onaylı tıbbi sekreterlik sertifikası almaya hak kazanırlar.

Sınavlar Ne Zaman Yapılıyor?

Sınav tarihleri öğrencilere sınav gününde sms olarak bildirilmektedir.

Kaç Kez Sınava Girme Hakkı Var?

Her bir kursiyerin 5 kez sınava girme hakkı vardır.

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.