Temel İlk Yardım Eğitimi

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Temel İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım, kaza veya acil durumun bulunduğu alanda zor durumda kalan bireylere sağlık ekibi ulaşana kadar eldeki imkanlar yettiğince kullanılarak herhangi bir ilaç kullanılmadan yapılan müdahale işlemidir.

Eğitim Detayı

Temel ilk yardım eğitimi 16 saat eğitim süresinden oluşmaktadır. Bu, tüm özel kurumlar ve kamu kuruluşları için değişmeyen olan zorunlu eğitim süresidir.

Kursumuzda Verilen Eğitimler

 • Standart İlk Yardım Eğitimi
 • Temel İlk Yardım Eğitimi
 • İlk yardım Güncelleme Eğitimi
 • OED Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitici Eğitimi
 • Özel İlk Yardım Eğitimi

olarak verilmektedir.

İlk Yardım Kursuna Katılma Şartları

Kurs uygulama ve teorik derslerden oluşur. Teorik derslerden sonra uygulamalar için 7 kişilik gruplar halinde çalışılmaktadır. Çalışmalar, maket üzerinde uygulamalı şekilde yapılmaktadır. Uygulamalardan sonra yazılı sınav yapılmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Temel ilk yardım bilgileri
 • Olay yerinin ve yaralının değerlendirilmesi
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardım
 • Temel yaşam desteği
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Çıkık, kırık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Donma, yanık ve sıcak çarpmasında ilk yardım
 • Kanama durumunda ilk yardım
 • Boğulma durumlarında temel yaklaşım
 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri 
 • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım

Temel İlk Yardım Kursu Nedir?

Temel sağlık bilgisinin toplumda artırılması amacıyla verilen bir kurstur. İlk yardım bilgisinin hem teorik hem pratik olarak toplumdaki her bireyin doğru bir şekilde öğrenmesi, acil yardım durumunda doğru müdahaleyi doğru zamanda yapması hedeflenmektedir. Özel firmalarda ve iş yerlerinde bulunan işçi sayısına göre kurumda ilk yardım kursu almış personel bulundurması gerekmektedir. 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlarımızın alabileceği bir kurstur. Kurs sonunda sertifikasyon sınavı yapılmaktadır. Kursiyerler bu girdikleri ilk yardım sınavında 100 üzerinden en az 85 puan alarak başarı göstermeleri gerekir. Sınavı başarı ile tamamlayan kursiyerler Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimliği sahibi olmaya hak kazanırlar.

İlk yardım eğitimi kursunda aşağıda belirtilen konular hakkında bilgi sahibi olursunuz;

 • Hayati tehlike arz eden bir acil durum nasıl anlaşılır?
 • Ne zaman ve nasıl bir şekilde acil tıbbi sistemi harekete geçirmeliyiz?
 • Acil durum neticesinde nasıl fark yaratılır?
 • Normal kalp ve ciğer fonksiyonları elerdir?
 • Temel hayat desteği nasıl sağlanır?
 • Hava yolunun tıkanması durumunda ne yapmak gereklidir? (Boğulma)
 • Felç veya kalp krizi durumu için risk faktörleri nelerdir?
 • Kalbi korumak için neler yapmak gereklidir?

İlk Yardım Kursunun Önemi Nedir?

Bir insanın yaşamının tehlikeye düştüğü bir durum karşısında sağlık görevlileri olay yerine gelinceye kadar, kazazedenin hayatta kalması ya da kazazedenin durumunun daha da kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan müdahaleye ilk yardım denir.

İlk yardım konusunda Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği program dahilinde eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilk yardım kavramı ile karıştırılmaması gerekmektedir. Kursa giderek ilk yardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz. 

Öncelik sırasına göre İlk yardım uygulamalarının üç temel amacı vardır;

Hayatı tehlikede olan kişinin hayati organlarını korumak ve yaşamının sürdürülmesini sağlamak.

Sağlık durumu kötü olan kişinin durumunun daha da kötüye gitmesini engellemek.

Olay yerinde bulunan mevcut olanaklar ölçüsünde hayati tehlikesi olan kişinin iyileşmeyi kolaylaştırmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde, iş kanununa göre bir kurumda on kişiden fazla istihdam eden, bu işyerleri tehlikeli işler kapsamı altında faaliyet gösteriyorsa her on personelinin birine ilk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası aldırmaları kanunen bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu eğitimler ilk yardım kurslarında bulunan uzman eğiticiler vermektedir.

İlkyardımcı ve Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış bir kişinin bulundurulması zorunludur.

İlk yardım kursunu tamamlayan ve sınavda başarılı olan kursiyerlere ilk yardım sertifikası verilir. Bu sertifikanın geçerlilik süresi alınış tarihinden itibaren üç yılı içermektedir. Üç yılını dolduran kursiyerlerin sertifikalarını yenilemek için tekrar bir hatırlatma kursuna giderek sertifikalarını güncellemeleri gerekmektedir.

İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Olmak İçin

İlk yardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş günü kapsayan 40 saat süreli bir eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kişilere üç günlük pratik kursu olarak ilk yardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve bu eğitim sonunda da yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerlere, sağlık müdürü tarafından imzalanan ve onaylanan “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” almaya hak kazanır.

Tıp doktorları eğitmen olmak için ise üç günlük ilk yardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılırlar. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” almaya hak kazanır.

Eğitimci eğitmeni olma hedefi olan sağlık personelleri ise ilk yardım eğitmeni olarak en az beş ilk yardımcıya eğitim verdiğini belgelediği takdirde beş günlük eğitimci eğitmenliği kursuna katılmak suretiyle eğitimin sonunda uygulanacak olan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere “Eğitimci Eğitmeni Sertifikası” verilmektedir.

Eğitim programlarında yapılan sınavlarda başarısız olan kişilere bir sınav hakkı daha verilmektedir.

İlk Yardım Eğitiminde Yasal Düzenleme

İlk Yardım Yönetmeliği 19. Maddeye göre ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, istihdam edilmesi gerekmektedir. Kanunda belirtilen şekilde personel bulundurmayan işyerlerine para cezası işlemi uygulanacaktır.

İlk yardım yönetmeliğinin amacı; toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması ve ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her ferdine öğretilmesidir. Her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir.

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.