Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifika Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki il veya ilçelerde faaliyette bulunan barınma merkezlerinin yönetici/yönetici adaylarının geliştirilmesi ve tüzüğe uygun bir şekilde yetiştirilmesi hedeflenerek hazırlanmıştır. Bu program yöneticiler ve yönetici adaylarının bağlı oldukları kurumlarda vermekte oldukları barınma hizmetleriyle alakalı olarak belli başlı konularda yeterlilik kazanmalarını sağlayacaktır.

Eğitim Detayı

A- Mevzuat Bilgisi

1- Özel Öğretim Kurumları Genel  Müdürlüğü Mevzuatı

 • Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • Standartlar Yönergesi
 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

2- Yangın Mevzuatı

3- Konaklama Pansiyon Mevzuatı 

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

B- Beslenme Ve Barınma Hizmetleri

1- Kişisel Bakım

2- Barınma Hizmeti

3- Sağlıklı Beslenme Hizmeti 

4- Temizlik ve Hijyen

C- Yurt Yönetimi

1- Zaman Yönetimi 

2- İnsan İlişkileri ve İletişim

3- Kriz ve Risk Yönetimi 

4- Yönetim ve Liderlik

5- Yöneticilik ve Motivasyon

6- Yöneticilik ve Planlama

 • Personel İş ve İşlemleri
 • Personel İş Planı Hazırlama
 • Öğrenci İşleri
 • Sosyal Etkinliklerin Planlanması
 • Bütçe Yönetimi

7- Medyayla İlişkiler

8- Halkla İlişkiler

9- Reklam ve İlan 

D- Protokol Ve Yazışma Kuralları

1- Yazışma Kuralları 

2- Protokol Kuralları

F- Güvenlik

1- Sigorta İşlemleri 

2- İş Sağlığı ve Güvenliği

3- Kurum İçi ve Çevre Güvenliği

4- Yangın ve Deprem Güvenliği

E- Çocuk, Ergen, Genç ve Aile

1- Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi 

2- Aile ile İşbirliği 

3- Çocuk, Ergen ve Genç Rehberlik Hizmetleri

4- Çocuk, Ergen ve Gençle İletişim

5- Çocuk, Ergen ve Genç Psikolojisi

6- Aile ile İletişim

G- Mesleki Gelişim, Adab ve Etik

1- Mesleki Gelişim 

2- Adabı Muaşeret Kuralları

3- Mesleki Etik

H- Yurt Modülü (5 Ders Saati)

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi ile Kurs alan kişinin;

 • Barınma hizmetleri sertifikası programı ile personel işlemleri ve işlerinin yürütülmesi
 • Özel öğrenci barınma sertifikası programı ile kurumun ilan ve reklam işlemlerini yönetmeliğe göre uygulamaları
 • Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası sayesinde etkili iletişim ve liderlik becerilerini göstermeleri
 • Barınma hizmetini içeren mevzuat hakkında bilgi edinmeleri
 • Personel iş yürütmesi ile ilgili planı hazırlamaları
 • Kriz ve risk anlarını kontrol altına alarak oluşması muhtemel sorunları engellemeleri
 • Barınma hizmetleri hususunu yönetmeliğe uygun olarak yürütmeleri
 • Öğrenci işlerini yönetmeleri
 • Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası ile sosyal etkinlikler ve eğitim alanında planlama yapmaları
 • Öğrencilere sağlıklı beslenme hizmeti sunulması konusunda gerekli önlemleri almaları
 • Genç ve ergen psikolojisini anlayarak ona göre hareket etmeleri
 • Aile ile iş birliği içinde bulunarak etkili bir iletişim kurulmasını sağlamaları
 • Kurum içinde kişisel bakım kurallarının uygulanmasını denetleyerek kurum içinde bu konudaki disiplinin sağlanması
 • Öğrenci Barınma Hizmetleri Sertifikası programıyla sigorta iş ve işlemlerini yapmaları
 • Barınma yönetimi açısından güvenlikle ilgili kuralları uygulamaları
 • Yönetim becerilerini devamlı olarak geliştirmeye istekli olmaları
 • Edep kurallarına uygun davranış göstermeleri
 • Kurumlar arası resmi yazışmaları resmi protokole uygun gerçekleştirmeleri
 • Kurumda barınan öğrencilerin sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi
 • Kurumda bulunan öğrencilerin eğitim alanlarının yönetilmesi
 • Yurt Yöneticiliği Sertifikası programı ile mesleki etik ve ilkelerine uymaları
 • Yurt Yöneticiliği Sertifikası programı ile protokol kurallarını açıklamaları
 • Yurt Yöneticiliği Sertifika programı ile e-yurt modülünü aktif ve etkin şekilde kullanmaları
 • Yurt Yöneticiliği Sertifikası programı ile kurum içinde öğrencilere sunulan rehberlik hizmetinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gereken önlemleri almaları beklenmektedir.

Eğitim İçeriği

Eğitim içeriği 3 program şeklinde planlanmıştır;

1.Program basamağında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerde bulunan barınma merkezlerinde yönetici adayı olanlar için hazırlanmıştır. Bu program ile birlikte yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili olara ; yönetim, barınma, beslenme hizmetleri, çocuk, genç,ergen ve aile, güvenlik, e-yurt modülü, adap ve etik kuralları, mesleki gelişim, protokol ve yazışma kuralları konularına ilişki beceri, tutum ve bilginin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 1. Program basamağında kişilerde problem çözme becerisi, anlatım becerileri, yaparak yaşayarak öğrenme ve soru-cevap yöntem ve teknikleri kullanılarak gelişime katkı sağlanacaktır.

3.Program basamağında ise kişide öğrenmede herhangi bir eksiklik olup olmadığı  ve öğrenme basamakları kontrol edilerek bir eksiklik tespiti durumunda bu basamağın telafi programının uygulanması yoluna gidilecektir.

Öğrenci Barınma Yöneticiliği Kursu Nedir?

Halihazırda verilmekte olan veya verilecek olan barınma hizmetleri konusunda yöneticilerin mevzuata ve psikososyal açıdan kendilerini geliştirmelerini sağlayacakları bir kurstur.

Bu kursun önerilen eğitim süresi 1 ay olup toplamda 130 saatlik zorunlu bir eğitimi içermektedir.

Aldığınız bu eğitim sonunda sertifikaya sahip olmanız için sertifikasyon sınavı yapılmaktadır. Bu sınav 10 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test sınavıdır.

Bu test sınavı sonucunda minimum 50 puan almanız gerekmektedir. Aksi takdirde sertifika sınavına tekrar girmeniz gerekmektedir.

Alacağınız sertifikanın geçerlilik süresi ömür boyudur.

Alacağınız bu sertifika ulusal ve uluslararası her alanda geçerli bir sertifikadır.

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.