Yaşam Koçluğu Eğitimi

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam koçluğu; bireylerin kariyer, aile ve okul seçimi gibi alanlarda yönlendirme ve desteğe ihtiyaç duydukları durumlarda faydalandığı bir danışmanlık hizmetidir. Yaşam koçlarının temel amacı; bireyin karar verme sürecini kolaylaştırmak için konunun derinlemesine ele alınmasını sağlamaktır. Danışanın; hedeflerine ulaşabilmesi için uygun bir bakış açısına sahip olmasının sağlanmasına, doğru kararlar alma ve seçim yapma yetilerinin geliştirilmesine ve uygun eylem planları aynı zamanda da stratejiler üretmesine yardımcı olunması gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Yaşam koçluğu eğitimi; kariyerinde uzmanlık kazanmak isteyen ve yaşamına yaşam koçu olarak devam etmek isteyen kişileri hedeflemektedir. Bu sebepten ötürü de bu amaca sahip kişilerin yaşam koçluğu kurs programını başarılı bir şekilde bitirmiş olmaları gerekmektedir. Üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olan kişiler bu eğitime katılarak eğitimlerini başarılı bir biçimde bitirmeleri sonucunda kurumumuz tarafından verilecek olan E-Devlet onaylı sertifika sayesinde kariyer planlarını gerçekleştirebilirler.

Yaşam Koçluğu Eğitimi Nedir?

Yaşam koçu, danışanın potansiyelinin fark edilmesi ve yaşam hedeflerine ulaşması noktasında etkin bir rol oynayan kişilerin sahip olduğu mesleki unvandır. Bu mesleği gerçekleştirmek ve iş sahibi olmak isteyen kişilerin ise alması gerekli olan yaşam koçluğu eğitimi; bireylerin kişisel hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için koçluk süreçlerinin öğrenilmesini içeren bir programdır. Kurumumuz tarafından sunulan eğitim, E-Devlet onaylı bir eğitim olup programı başarıyla tamamlayan katılımcılar yine onaylı sertifika almaya hak kazanmaktadır. Bu sertifika sayesinde programı tamamlayan bireyler Türkiye’nin herhangi bir ilinde yaşam koçluğu hizmeti verebilir. Eğitimin amacı, yaşam koçluğuna dair teorik bilgileri vererek bu teorik bilgileri uygulamalarla desteklemektir. Hem teorik hem de pratik eğitimler sayesinde yaşam koçluğunun ne olduğuna dair detaylı bir fikir edinmek mümkün olur.

Yaşam koçluğu, günümüzde oldukça ihtiyaç duyulan bir meslek grubu haline geldiğinden ötürü bu mesleğe sahip kişiler yetiştirmek amacı ile açılan kurum ve kuruluşların sayısı hızlı bir artış göstermiştir. Bu sebepten dolayı da yaşam koçluğu kurs programından faydalanmak isteyen bireylerin tercih edecekleri kurum hakkında seçici olması önem taşımaktadır. Kurum olarak biz, bu eğitim hizmetini siz değerli katılımcılarımızın mesleki alanlarında yetkin ve her türlü bilgi aynı zamanda da donanıma sahip olmasını sağlamak adına kurs programımızı bu amaçlar dâhilinde hazırlayarak başarılı ve nitelikli bir biçimde sunmaktayız. Kurumumuz bünyesinde verilen yaşam koçluğu eğitimi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve bu kurs programına kayıt yaptırmak için bizlere iletişim bilgilerimiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yaşam Koçluğu Eğitimi Neleri İçerir?

Kurumumuz bünyesinde verilen eğitim, katılımcılarımızın mesleki alanları hakkında her türlü bilgiye sahip olmalarını sağlamak adına özenle oluşturulmuş ve gerekli tüm donanımın katılımcılara aktarılması amacı ile titizlikle hazırlanmıştır. Verilen eğitim sonucunda hedeflenen ise alanında uzman olan yaşam koçları yetiştirerek katılımcıların hedeflerini gerçekleştirmelerine ve iş hayatına dâhil olmalarına yardımcı olmaktır. Kurumumuz bünyesinde verilen eğitim kapsamında aşağıda yer alan konu başlıkları ele alınmaktadır. Yaşam koçluğu eğitimi programı güncel gereksinimlere göre güncellenir. Bu nedenle aşağıda yer alan alt başlıklarda değişiklikler yaşanabilir.

 • Koçluk Nedir
 • Koçluk Türleri (İş Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Girişimci Koçluğu, Satış Koçluğu, İlişki Koçluğu, Aile Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Performans Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Nefes Koçluğu, Gelişimsel Koçluk, Yaşam Koçluğu, Grup ve Takım Koçluğu)
 • Koçlukta Karıştırılan Kavramlar (Danışmanlık, Eğitmen, Terapist, Mentor)
 • Koçluk Felsefesi
 • Koçluk Teknikleri
 • Koçluk İhtiyacını Arttıran Nedenler
 • Koçlukta Benzer Kavramlar
 • Koçluk Becerileri
 • Koçluğun Yararları
 • Soru-Cevap Alıştırmaları
 • Bir Koçta Bulunması Gereken Özellikler
 • Koçluğun Faydaları Nelerdir
 • Transaksiyonel Analiz
 • Uygulama

Teorik eğitimin yanı sıra uygulama eğitiminin verilmesi, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesine ve gerçek hayat uygulamalarının görülmesine yardımcı olur. Bu sayede katılımcılarımızın yaşam koçluğu alanında hem pratik hem da uygulamalı eğitimden faydalanarak alanlarına oldukça hâkim olma ve edindiklerini mesleki alanlarına aktararak kullanma imkânını elde etmektedirler.

Yaşam Koçluğu Neden Gereklidir?

Hayat her zaman beklenmeyen olaylar ve değişimlerle doludur. Beklenmeyen bu olaylara ve değişimlere karşı hazırlıklı olmak bireylerin mevcut koşullara daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda bu uyum sağlama becerisini kazanmak bireyler açısından zorlu bir süreç olabilir. Aynı zamanda çeşitli kişisel hedeflerin ya da kariyer hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bazı noktalarda yönlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Tüm bu noktalarda bir yaşam koçundan yardım almak sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Yaşam koçu, bireyin ihtiyaç duyduğu desteği ve yönlendirmeyi sağlayarak o bireyin kişisel yaşamına ya da kariyerine dair kararları daha kolay almasını sağlar. Bu sayede daha doğru adımlar atması sağlanan birey, yaşantısı açısından sağlıklı ve emin adımlar atmış olacaktır. Öte yandan da kişinin hedeflerinin ve beklentilerinin net olarak belirlenmesini aynı zamanda da bu hedef ve beklentilerin gerçekleştirilmesini sağlama noktasında kişinin karar mekanizmasının gelişimine katkı sağlanması yaşam koçunun görev tanımları arasında bulunmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında ise bireyler tarafından bir yaşam koçundan destek alınmasının önem ve gerekliliği net bir biçimde görülecektir.

Yaşam Koçluğu Eğitimi Sonrasında Sertifika Verilir mi?

Yaşam koçluğu eğitimi sonrasında programı başarıyla tamamlayan katılımcılara kurumumuz tarafından sertifika verilmektedir. E-Devlet onaylı olan bu sertifika sayesinde programı başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılar Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşam koçu olarak çalışmaya başlayabilirler. Aynı zamanda da verilen bu sertifika, katılımcıların alanlarındaki yetkinliklerini işverenlerine kanıtlamasına ve iş bulmaları noktasında da büyük bir kolaylık elde etmelerinde etkin bir rol oynamaktadır. Yaşam koçluğu eğitim programına katılmak için herhangi bir ön şart bulunmamakla birlikte üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak programın etkinliğini arttıracaktır. 

Yaşam Koçluğu Eğitimi İş Garantisi Sunar mı? 

Kariyerine yaşam koçu olarak devam etmek isteyen bireylerin yaşam koçluğu eğitimini tamamlaması gerekir. Yaşam koçluğu eğitimi, bir yaşam koçunun sahip olması gereken tüm yetkinliklere ve becerilere dair detaylı bir bilgi sunar. Kurumumuz bünyesinde alınan eğitim sayesinde katılımcılarımızın alanlarında uzman olmasına destek olunurken aynı zamanda da yeterli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu eğitim programını tamamlayan kişiler, herhangi bir kurumda ya da bağımsız olarak yaşam koçluğu yapabilecek seviyeye ulaşır ve yine kurumumuz tarafından verilecek olan E-Devlet onaylı sertifikayı almaya hak kazanır. Bu sayede de yaşam koçlarının iş bulma süreçleri de daha kolay bir hale gelmektedir.

Yaşam Koçluğu Eğitimi Nereden Alınır?

Yaşam koçluğu alanında yaşanan artan personel ihtiyacından dolayı bu mesleğe sahip bireyler yetiştirmek amacı ile açılan kurumların ve kurs programlarının sayısı da artışa geçmiş durumdadır ve bu sebepten ötürü de katılımcıların tercih edecekleri kursun önemi büyüktür. Kurs merkezimiz ise en güncel uygulamaları içeren yaşam koçluğu eğitimi sunmaktadır. Siz değerli kursiyerlerimizin meslekleri hakkındaki her türlü bilgiye hâkim ve alanlarına gerekli donanımlara sahip olmalarını aynı zamanda da mesleki alanlarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamalarını sağlamak adına eğitim programımız ve içeriklerimiz büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Konu hakkında detaylı bilgi almak ve bu eğitime kaydınızı yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımız size programın kapsamı, koşulları ve kayıt detayları konusunda bilgi verecektir.

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.