Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi
Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun terapisi, çocukların iç dünyalarını çeşitli oyunlar sayesinde daha iyi anlayarak çocuğun kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini amaçlayan birbirinden farklı yöntemleri içeren bir terapi şeklidir. Yaş aralıkları dolayısı ile hareketli bir yapıya sahip olan çocukların bu terapi sayesinde hem hareket özgürlüğü kısıtlanmazken hem de terapinin devamlılığı sağlanmış olunarak aynı zamanda da çocukların eğlenmeleri ve gelişim kaydetmeleri sağlanmaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu dünyadaki yaşadığı olayları kavraması ve zorluklar karşısında baş etme becerisini kazanmasına aynı zamanda da bir benlik algısının oluşmasına yardımcı olan oyun terapisi sayesinde çocuklar, anlatmak istediklerini daha kolay ve net bir biçimde aktarma fırsatı bulmuş olmaktadırlar. 2 - 12 yaş aralığında bulunan çocuklarda görülen; depresyon, anne ya da baba kaybı,  duygusal problemler veya uyku problemleri gibi pek çok farklı psikolojik sorunun tedavisinde kullanılan oyun terapisi, son dönemlerde çocukları ile birlikte bir gelişme kaydetmeyi amaçlayan ve sahip olunan problemlerin üstesinden gelinmesi amacı ile ebeveynlerin tercih ettiği bir yöntem olmaktadır.

Oyun terapisinde oynanan oyunların düşünülenin aksine normal oyunlardan herhangi bir farkı yoktur. Ancak uzman terapist, oyunu bir anlamlandırma ve iyileştirme amacı ile yönlendirerek içerik açısından herhangi bir farklılık bulunmasa da işlev yönünden değişiklik gösterilmesini ve bu durumun tedavinin yararında kullanılmasını sağlamaktadır. Kurumumuz bünyesinde hizmetini sunduğumuz ve uzman terapistlerimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan seanslar hakkında daha detaylı bilgi almak için internet sitemizde bulunan iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Oyun Terapisinin Çocuklara Kazandırdıkları

Çocuklar üzerinde büyük etkileri olduğu araştırmalar sonucunda kanıtlanmış olan oyun terapisi, çocukların sahip olduğu psikolojik sorunların üzerine gidilerek tedavi edilmesinde oldukça işlevli bir yapıya sahiptir. Bu terapi sayesinde çocuklar duygularını daha kolay tanıyabilir ve anlayabilirken, aynı zamanda da bu duyguları uygun yolları kullanarak ifade edebilme ve aktarabilme becerisi kazanmış olmaktadır. Bu sayede özgüvenlerini arttırabilir ve kendilerini kontrol etme noktasında bir gelişme kaydedebilirler. Öte yandan problem çözme becerisi üzerinde oyun terapisinin çocuklara sağladığı yararlar oldukça fazla olmakla birlikte, çocukların sergiledikleri davranışların sorumluluğunu almaları noktasında da önemli bir etki gösterilmesine olanak tanınmıştır. İçerisinde bulundukları durum göz önüne alındığında kendilerini çeşitli iç çatışmalar içerisinde bulmaları olağan olan bu çocukların oyun terapisi sayesinde bu durumun üzerinden gelmeleri de mümkündür. Tüm bunlar göz önüne alındığında psikolojik olarak problemlere sahip olan çocukların oyun terapisinden faydalanarak sahip oldukları sorunların üzerinden uzman terapistlerinin yardımı ile kolaylıkla gelmeleri mümkündür.

Oyun Terapisi Eğitimi Kimler için Uygundur?

Oyun terapisi, pek çok gelişim ve ilerlemenin çocuklar üzerinde gözlenmesine yarayarak çocukları çeşitli problemler ile yüz yüze olan ebeveynlerin sıklıkla tercih ettikleri bir yöntem olma özelliği taşımaktadır. Bu terapi, özellikle 2 - 12 yaş aralığında bulunan ve hayatlarında çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalmış ve yaşantılarında psikolojik sorunlara sahip olan çocuklar için kullanılmaktadır. Hiperaktivite ve dikkat eksikliğine sahip olmak, zorbalık göstermek veya zorbalık görmek, arkadaş edinme esnasında güçlük yaşamak, ders çalışma ya da okuma problemi ile karşı karşıya olmak gibi pek çok sorunun üstesinden gelinmesinde etkili olan oyun terapisi, çocukların yeni bir bakış açısı kazanarak sıkıntılarını geride bırakmalarına olanak sağlamakta ve destek olmaktadır.

Oyun Terapisi Hangi Sorunlar Üzerinde Etkilidir?

Oyun terapisi ile birlikte sorunların çözülmesi sürecine girmiş olan çocuklarda kendilerini hem davranışsal olarak hem de düşünsel olarak kontrol edebilme yeteneğinin geliştiği bilinen bir gerçektir. Öte yandan bu durum ile birlikte karşılaşılan problemler hakkında çözüm üretme kabiliyeti gelişerek kendilerinde bir değişime tanık olan çocuklar, terapi seansları sayesinde kendilerini ifade etme şansı bularak özgüven duygularının arttığı fark etmektedir ve üzerlerinde bulunan baskıyı geride bırakarak daha rahat bir ortamda yaşantılarına devam etmeyi sürdürmektedirler. Oyun terapisinin etki alanı içerisinde bulunan pek çok farklı durum bulunmaktadır. Uyku ya da yeme bozuklukları, kardeşe duyulan kıskançlıklar, kaygı ve takıntı problemleri, erken yaşta girilen depresyon, korku durumları, ölüm ya da boşanma durumlarında yaşanan süreçler, şiddete maruz kalmanın yarattığı travma, özgüvensizlik ve sosyal beceri bozukluğu gibi konularda oyun terapisinin desteği alınarak çözüm üretilmesi ve bu sorunların aşılması noktasında profesyonel bir ilerleme kaydedilmesi mümkündür. Bu bağlamda, kurumumuz bünyesinde uzman terapistlerimiz ile birlikte verilen seanslar ve oyun terapisi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için bizlere internet sitemizde bulunan iletişim numaralarımız aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

Oyun Terapisinin Aşamaları

Oyun terapisi, çocuklar üzerindeki etkisinin arttırılması amaçlanarak çeşitli aşamalardan oluşturulmuş ve işlevsel bir içeriğe sahip kılınmıştır. Bu aşamaların ilkinde beklenen ise çocuğun terapistinin yardımı ile yeni beklentilere sahip olmasını sağlamaktır. Bu aşamanın sonrasında terapist ve çocuk arasında bir güven bağının kurulması ve çocuğun içerisinde bulunduğu stresli aynı zamanda da duygusal tecrübeyi bir oyuna aktararak bu bağın kurulması amaçlanmaktadır. Bu sayede oyun yardımı ile birlikte kızgınlık, hayal kırıklığı, korku, güvensizlik, ve kıskançlık gibi duygularının dışa vurulmasında bir ilerleme kaydedilirken aynı zamanda da bu duyguların daha sağlıklı bir biçimde yeniden yaratılmasına olanak tanınmış olur. 3’üncü aşamada ise, terapist ve çocuk arasında çocuğun çeşitli oyunlar kurarak terapistini de bu oyunların içerisine dahil etmesi amaçlanarak bir bağlılık kurmak hedeflenmektedir. Çocuğun kişisel güçlenme hissini yeniden tatmaya başladığı aşama ise bu bağlılığın kurulmasından sonra meydana gelmektedir. Terapistin düzeltici tepkileri sayesinde çocuk, duygusal acılarıyla yüzleşmeye başlamış olmaktadır. Son aşamada ise oyun ve gerçek yaşam içerisinde bir bağlantı kurulması sağlanmış olup, oyunda öğrenilen bilgilerin kullanılmaya başlanması sayesinde oyun terapisinden beklenen verim alınmış olunmaktadır.

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.