Oyun Terapisi Eğitimi

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun terapisi, çocukların iç dünyalarını çeşitli oyunlar sayesinde daha iyi anlayarak çocuğun kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini amaçlayan birbirinden farklı yöntemleri içeren bir terapi şeklidir. Yaş aralıkları dolayısı ile hareketli bir yapıya sahip olan çocukların bu terapi sayesinde hem hareket özgürlüğü kısıtlanmazken hem de terapinin devamlılığı sağlanmış olunarak aynı zamanda da çocukların eğlenmeleri ve gelişim kaydetmeleri sağlanmaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu dünyadaki yaşadığı olayları kavraması ve zorluklar karşısında baş etme becerisini kazanmasına aynı zamanda da bir benlik algısının oluşmasına yardımcı olan oyun terapisi sayesinde çocuklar, anlatmak istediklerini daha kolay ve net bir biçimde aktarma fırsatı bulmuş olmaktadırlar. 2 - 12 yaş aralığında bulunan çocuklarda görülen; depresyon, anne ya da baba kaybı,  duygusal problemler veya uyku problemleri gibi pek çok farklı psikolojik sorunun tedavisinde kullanılan oyun terapisi, son dönemlerde çocukları ile birlikte bir gelişme kaydetmeyi amaçlayan ve sahip olunan problemlerin üstesinden gelinmesi amacı ile ebeveynlerin tercih ettiği bir yöntem olmaktadır.

Oyun terapisinde oynanan oyunların düşünülenin aksine normal oyunlardan herhangi bir farkı yoktur. Ancak uzman terapist, oyunu bir anlamlandırma ve iyileştirme amacı ile yönlendirerek içerik açısından herhangi bir farklılık bulunmasa da işlev yönünden değişiklik gösterilmesini ve bu durumun tedavinin yararında kullanılmasını sağlamaktadır. Kurumumuz bünyesinde hizmetini sunduğumuz ve uzman terapistlerimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan seanslar hakkında daha detaylı bilgi almak için internet sitemizde bulunan iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Oyun Terapisinin Çocuklara Kazandırdıkları

Çocuklar üzerinde büyük etkileri olduğu araştırmalar sonucunda kanıtlanmış olan oyun terapisi, çocukların sahip olduğu psikolojik sorunların üzerine gidilerek tedavi edilmesinde oldukça işlevli bir yapıya sahiptir. Bu terapi sayesinde çocuklar duygularını daha kolay tanıyabilir ve anlayabilirken, aynı zamanda da bu duyguları uygun yolları kullanarak ifade edebilme ve aktarabilme becerisi kazanmış olmaktadır. Bu sayede özgüvenlerini arttırabilir ve kendilerini kontrol etme noktasında bir gelişme kaydedebilirler. Öte yandan problem çözme becerisi üzerinde oyun terapisinin çocuklara sağladığı yararlar oldukça fazla olmakla birlikte, çocukların sergiledikleri davranışların sorumluluğunu almaları noktasında da önemli bir etki gösterilmesine olanak tanınmıştır. İçerisinde bulundukları durum göz önüne alındığında kendilerini çeşitli iç çatışmalar içerisinde bulmaları olağan olan bu çocukların oyun terapisi sayesinde bu durumun üzerinden gelmeleri de mümkündür. Tüm bunlar göz önüne alındığında psikolojik olarak problemlere sahip olan çocukların oyun terapisinden faydalanarak sahip oldukları sorunların üzerinden uzman terapistlerinin yardımı ile kolaylıkla gelmeleri mümkündür.

Oyun Terapisi Eğitimi Kimler için Uygundur?

Oyun terapisi, pek çok gelişim ve ilerlemenin çocuklar üzerinde gözlenmesine yarayarak çocukları çeşitli problemler ile yüz yüze olan ebeveynlerin sıklıkla tercih ettikleri bir yöntem olma özelliği taşımaktadır. Bu terapi, özellikle 2 - 12 yaş aralığında bulunan ve hayatlarında çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalmış ve yaşantılarında psikolojik sorunlara sahip olan çocuklar için kullanılmaktadır. Hiperaktivite ve dikkat eksikliğine sahip olmak, zorbalık göstermek veya zorbalık görmek, arkadaş edinme esnasında güçlük yaşamak, ders çalışma ya da okuma problemi ile karşı karşıya olmak gibi pek çok sorunun üstesinden gelinmesinde etkili olan oyun terapisi, çocukların yeni bir bakış açısı kazanarak sıkıntılarını geride bırakmalarına olanak sağlamakta ve destek olmaktadır.

Oyun Terapisi Hangi Sorunlar Üzerinde Etkilidir?

Oyun terapisi ile birlikte sorunların çözülmesi sürecine girmiş olan çocuklarda kendilerini hem davranışsal olarak hem de düşünsel olarak kontrol edebilme yeteneğinin geliştiği bilinen bir gerçektir. Öte yandan bu durum ile birlikte karşılaşılan problemler hakkında çözüm üretme kabiliyeti gelişerek kendilerinde bir değişime tanık olan çocuklar, terapi seansları sayesinde kendilerini ifade etme şansı bularak özgüven duygularının arttığı fark etmektedir ve üzerlerinde bulunan baskıyı geride bırakarak daha rahat bir ortamda yaşantılarına devam etmeyi sürdürmektedirler. Oyun terapisinin etki alanı içerisinde bulunan pek çok farklı durum bulunmaktadır. Uyku ya da yeme bozuklukları, kardeşe duyulan kıskançlıklar, kaygı ve takıntı problemleri, erken yaşta girilen depresyon, korku durumları, ölüm ya da boşanma durumlarında yaşanan süreçler, şiddete maruz kalmanın yarattığı travma, özgüvensizlik ve sosyal beceri bozukluğu gibi konularda oyun terapisinin desteği alınarak çözüm üretilmesi ve bu sorunların aşılması noktasında profesyonel bir ilerleme kaydedilmesi mümkündür. Bu bağlamda, kurumumuz bünyesinde uzman terapistlerimiz ile birlikte verilen seanslar ve oyun terapisi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için bizlere internet sitemizde bulunan iletişim numaralarımız aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

Oyun Terapisinin Aşamaları

Oyun terapisi, çocuklar üzerindeki etkisinin arttırılması amaçlanarak çeşitli aşamalardan oluşturulmuş ve işlevsel bir içeriğe sahip kılınmıştır. Bu aşamaların ilkinde beklenen ise çocuğun terapistinin yardımı ile yeni beklentilere sahip olmasını sağlamaktır. Bu aşamanın sonrasında terapist ve çocuk arasında bir güven bağının kurulması ve çocuğun içerisinde bulunduğu stresli aynı zamanda da duygusal tecrübeyi bir oyuna aktararak bu bağın kurulması amaçlanmaktadır. Bu sayede oyun yardımı ile birlikte kızgınlık, hayal kırıklığı, korku, güvensizlik, ve kıskançlık gibi duygularının dışa vurulmasında bir ilerleme kaydedilirken aynı zamanda da bu duyguların daha sağlıklı bir biçimde yeniden yaratılmasına olanak tanınmış olur. 3’üncü aşamada ise, terapist ve çocuk arasında çocuğun çeşitli oyunlar kurarak terapistini de bu oyunların içerisine dahil etmesi amaçlanarak bir bağlılık kurmak hedeflenmektedir. Çocuğun kişisel güçlenme hissini yeniden tatmaya başladığı aşama ise bu bağlılığın kurulmasından sonra meydana gelmektedir. Terapistin düzeltici tepkileri sayesinde çocuk, duygusal acılarıyla yüzleşmeye başlamış olmaktadır. Son aşamada ise oyun ve gerçek yaşam içerisinde bir bağlantı kurulması sağlanmış olup, oyunda öğrenilen bilgilerin kullanılmaya başlanması sayesinde oyun terapisinden beklenen verim alınmış olunmaktadır.

Oyun Terapisinin Amacı Nedir?

Çocuklar, genellikle kendilerini oyun ve oyuncaklarla ifade ederler. Çocuklar, yetişkinler gibi duygu ve düşünce dünyalarından bahsedemezler ve bahsetmezler. Onların duygu ve düşünce dünyalarını öğrenmenin en kısa yolu, oyunlardır. Oyunlar sayesinde çocuğun duygu dünyasına ulaşılır. 

Terapi için özel hazırlanmış bir odada, özel oyuncaklarla birlikte çocuğun oyun oynamasına izin verilir. Terapist, çocuğun bu oyununa katılır. Çocuk oyun sırasında, geçmişte yaşadığı travmaları tekrar canlandırır. Bu sayede oyunda; öfke, sinir, üzüntü ve kızgınlık gibi duygularını yansıtır. Böylelikle terapist, çocuğun travmalarını anlayarak onunla bir yakınlık kurar. Yakınlık kurulan çocuk, terapiste karşı daha şeffaf olarak duygularını açma ve rahatlama fırsatı bulur. 

Çocuk bu terapiler sayesinde, yaşadığı travmalar sebebiyle, gerçek hayatta olaylara verdiği olumsuz tepkileri, oyun ile aşmaya çalışır. Terapist, oyun esnasında çocuğun verdiği tepkileri yönlendirerek değiştirir. Bu sayede çocuk, günlük yaşamında olaylara karşı verebileceği olumsuz tepkilerden kurtulmuş olur.

Bu amacın yerine getirilmesi için özellikle, ebeveynlerin bu noktadaki tutumu çok önemlidir. Çocuğa, onun yanında olduklarını hissettirmelidirler. Bütün bunların sayesinde çocuk, kendini duygusal anlamda iyi hisseder.  Ardından normal gelişimini aksatan duygusal, davranışsal ve psikolojik birtakım sorunları yok edilir ve sorunların artması engellenir. Kısaca oyun terapisinin amacı, çocuğun normal gelişimini aksatan durumları, oyun yöntemiyle ortadan kaldırmaktır.

Ayrıca oyun terapisi, çocuklarının olaylara karşı verebileceği tepkileri, ebeveynlerin analiz etmesine de yardımcı olur. Çocuğunun tepkilerini iyi tanıyan ebeveynler, çocukla daha etkili bir iletişim kurabilir. Bu anlamda, oyun terapisi bir nevi çocuk ile aile arasında iletişim köprüsü görevi de görür.

Oyun Terapisi Ne Zaman Uygulanır?

Oyun terapisi ne zaman uygulanır sorusu önemlidir. Bazı durumlarda çocuk için geç olabilmektedir. Bu yüzden erken bir terapi süreci, çocuğun normal hayatında olumsuz davranışlarını çözmekte etkili olmayabilir. Bu gibi problemlerin önüne geçmek için oyun terapisine geç olmadan başvurulması gerekmektedir.

Çoğunlukla 2 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda görülen birçok psikolojik sorunda  başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bu yöntem, sorunu çözmek için değil daha çok anlamak için başvurulan bir yöntemdir. Depresyon, kardeş kıskançlığı, ebeveynlerin kaybı, yas, takıntılar, kaygı bozukluğu, travma, istismar, taciz, boşanma, alt ıslatma, okul problemleri, davranış problemleri, özgüven sorunları ve sosyal beceri sorunları gibi birçok psikolojik sorunun anlaşılması ya da tedavi aşamasında çözülmesinde oyun terapisinin etkisi büyüktür. Bu yüzden geç olmadan çocuklara oyun terapisi uygulamak faydalı olacaktır.

Oyun Terapisi Eğitimi Kursiyerlere Ne Sağlar?

Oyun terapisi eğitimi kursiyerlere ne sağlar konusu önem teşkil eden bir konudur. Birçok kursiyer adayı, kursları tercih etmeden evvel bu gibi konuları merak ederler. İşte oyun terapisi eğitiminin sizlere kazandırdıkları:

  • Çocuklar oyunlarla iletişim kurar. Bu eğitim sayesinde, çocukları daha iyi anlar ve kavrarsınız.
  • Çocuğun seçtiği oyuncakla, size verdiği gizli mesajları anlayabilirsiniz.
  • Farkında olmadan çocuklarla iletişimde bulunurken gerçekleştirdiğiniz davranışların, olumsuz ve olumlu yönlerini görürsünüz.
  • Çocukların davranışlarını etkileyen, aile, arkadaş çevresi ve sosyal çevre gibi faktörleri analiz edebilirsiniz.
  • Çocukları anlamak bir hayli zor olduğundan dolayı sizlerin, onları anlama ve onlarla anlaşma hususunda kendinizi geliştirmesini sağlar.

Bu ve bu gibi daha birçok kazanımı oyun terapisi eğitimi ile elde edebilirsiniz.

Kurs ve Meslek Akademi: Oyun Terapisi Eğitimi

Kurs ve Meslek Akademi olarak kursiyerlerimize birçok avantajla birlikte yukarıdaki kazanımları en iyi şekilde sunuyoruz. Sizlere verdiğimiz sertifikalar, ülkemiz üniversitelerinin gözetiminde olup birçok farklı uluslararası kuruluştan onay almıştır. Bu anlamda, Kurs ve Meslek Akademi ile sertifika sahibi olmak, işe alım süreçlerinde sizi diğer adaylardan bir adım daha önde yapacaktır. Ayrıca sertifikalarımız e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir ve kontrol edilebilirdir. 

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.