Robotik Kodlama Nedir? Nasıl Uygulanır?

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Eğitim bilimleri son yıllarda teknolojik gelişmelerin etkilerini üzerinde bulundurarak, yaşanan gelişmelere ayak uyduran bir alan olma özelliği göstermektedir. Robotik ve yazılım alanında ise yaşanan değişim ve yeniliklerin yansımalarını da eğitim alanında kolaylıkla görmek mümkün iken, bu yenilikler her geçen gün artmaya devam ederek eğitim sektörünün de gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yakın zamanda ortaya çıkan robotik kodlama kavramı; genel olarak makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan ortak bir çalışma alanında gerekli yazılım “kodları” ile makinelerin iletişiminin sağlanması anlamına gelmektedir.

Çocuklar için ise pek çok faydası ve etkisi bulunan robotik kodlama eğitimi, öğrenme sürecine dâhil olduğu takdirde çocuklar üzerinde büyük ilerlemelerin gözlenmesine ve bu ilerlemelerin kalıcı olmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle eğitim alanı içerisinde desteğinden faydalanılan robotik kodlama, çocukların öğrenme süreçlerinin teknoloji destekli bir halde gerçekleşmesine ve bu sayede de teknolojinin sunduğu kolaylıklardan faydalanılarak bu sürecin çok daha kolay bir hale gelmesinde işlevli bir yapıya sahiptir. Neredeyse her yaştan birey için uygun olan bu eğitimin çocukların; analitik düşünme becerilerini destekleme, karmaşık problemleri anlama ve çözme kapasitesinin artmasını sağlama ve sorunlara farklı yönlerden yaklaşma ve farklı çözümler getirme becerisi geliştirme gibi etkilerinin bulunmasından ötürü, bu eğitimi almak isteyen kişilerin sayısı da her geçen gün hızlı bir artış göstermektedir. Peki, robotik kodlama nedir? Eğitim alanında bu uygulama nasıl kullanılabilir?

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik kodlama, neredeyse her yaştan çocuk ve yetişkinin eğitimini alabileceği ve yaşamı içerisinde de etkilerini ve faydalarını kolaylıkla fark etmesinin mümkün olduğu bir uygulama alanı olma özelliği göstermektedir. Genel olarak bu uygulama alanı yazılım kodlarını kullanarak kullanıcıların makineler ile iletişim halinde olmasına izin vermesini içeriğinde barındırmaktadır. Bu kapsamda, yazılım sayesinde çeşitli komutlar verilerek bir makinanın istenen görevi gerçekleştirmesi sağlanmış olunmaktadır. Aynı zamanda da bir elektronik devre kontrol edilerek sensörler aracılığıyla bir robotun hareket etmesi mümkün kılınmıştır. Bu uygulamaların hepsi, genel olarak robotik kodlama kapsamında değerlendirilmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında robotik kodlama eğitimi, pek çok farklı durumun yaşanmasına olanak sağlamaktadır.

Robotik Kodlama Nedir? Nasıl Uygulanır?

Kodlama dili olarak farklı seçeneklerin bulunduğu bu alanda; C/C++, Python, Java, C# gibi programlama dilleri arasından tercih yapmak mümkündür. Bu noktada önemli olan, öğrenme sürecini destekleyen ve yaş grubuna uygun bir programlama dili seçimi olacaktır. Bu sebepten ötürü dil seçimi yapılırken tüm bunlar göz önüne alınarak hareket edilmeli ve tercih yapılmalıdır. Programlamadan farklılık gösteren bu kodlama eğitimi, en genel anlamda bir algoritmanın nasıl kurulması gerektiğini bireylere öğretmeye yardımcı olmaktadır. Kurumumuz bünyesinde eğitimini vermiş olduğumuz robotik kodlama eğitimi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için internet sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz aracılığı ile bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Robotik Kodlama Eğitim Alanında Nasıl Kullanılır?

Teknoloji alanı, değişim ve gelişime daima açık olan ve bu yenilikleri bünyesinde her zaman barındırarak hem kendi içerisinde hem de toplum yapısında farklılıklar meydana gelmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Eğitim alanı ise teknolojinin bu gelişiminden en çok etkilenen ve yansımalarını içeren bir alan olma özelliği taşımaktadır. Bu sayede teknoloji ile birlikte bir dönüşüm süreci geçirerek daimi bir gelişim içerisindedir. Geçmişe oranla değerlendirildiğinde, öğrencilerin eğitim sürecini artık yalnızca kalem ve kâğıt kullanarak ya da teknolojiyi kullanmadan geçirmek yeterli ya da mümkün değildir. Çünkü eğitim, bireylerin gelecekleri üzerinde büyük önem taşıyan bir alandır ve verimli geçirilmesi de yine bir o kadar önemli olarak kıymetli bir zaman dilimidir. Bu bağlamda, teknolojinin eğitime dâhil edilerek ve teknolojik araçların kullanımı sağlanarak hem öğrenme süreci kolaylaştırılabilir hem de öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olması noktasında yardımcı olunması sağlanmış olacaktır. 

Eğitim alanı, kendi içerisinde de pek çok farklı dala ayrılarak çeşitlendirilmiş bir yapıya sahiptir. Bu dallardan olan fen bilgisi ve bilgisayar dersi başta olmak üzere teknoloji, tüm bu dalların içerisinde kendine bir yer bulma özelliğine sahiptir ve eğitimin farklı alanlarında kolaylıkla kullanılması mümkündür. Bu sebepten ötürü tüm bu dalların içerisine teknolojiyi de dâhil ederek faydalarından yararlanılması hem öğrenciler hem de eğitimciler açısından kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan eğitim sürecinin verimli geçmesi amacı ile hazırlanmış müfredat ile uyum sağlaması sağlanmış bir robotik ve kodlama eğitimi, çocukların gelecek hayatları ve kişisel gelişimlerini sağlamaları için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarında işlevsel bir rol oynamaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında teknolojinin eğitim alanı içerisinde kullanılmasının oldukça kolay ve işlevli olduğu görülürken, yaşanan değişim ve yeniliklerin eğitim alanına dâhil edilmesinin önemi göze çarpacaktır.

Robotik Kodlama Hangi Becerileri Kazandırır?

Robotik kodlama eğitimi pek çok fayda ve etkiyi hem yetişkinler hem de çocuklar üzerinde barındırmasından dolayı, bu eğitimi almak isteyen bireylerin sayısı da bu sebeplerden ötürü bir artış gösterme durumdadır. Eğitim, çocukların tüm yaşantılarını etkileyen ve geleceklerini şekillendiren bir alan olma özelliği göstermektedir. Bu sebepten dolayı, küçük yaşlarda öğrenilmeye başlanan bilgiler, çocukların bu öğrenilen bilgileri kalıcı hale getirmesine ve yaşantıları içerisine de bu bilgileri dâhil etmesine aynı zamanda da kullanmasına neden olmaktadır. Küçük yaşlarda başlayan robotik kodlama uygulamaları eğitimi ise, çocukların eğitim süreci içerisinde çeşitli beceriler kazanmasına ve bu becerileri zaman içerisine geliştirerek kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Robotik kodlama eğitimi sayesinde çocukların, analitik düşünme becerisini kazanarak karmaşık problemleri anlama ve çözme kapasitelerinin artmasına katkı sağlanmış olunmaktadır.

Teknoloji ile bağlantılı olan robotik kodlama sayesinde güncel teknolojileri aynı zamanda da yenilikleri takip etme ve bu teknolojileri gündelik hayatta uygulama becerisinin gelişmesine fırsat tanınmış olunmaktadır. Öte yandan yalnızca teknolojik alanda değil, çocukların öğrendikleri bu bilgileri kendi hayatları içerisinde karşılaştıkları sorunlara da farklı yönlerden yaklaşma ve farklı çözümler getirme becerilerinin gelişmesine olanak tanınmaktadır. Bu sayede hayatları içerisine de robotik ve kodlama eğitimi dâhil eden çocuklar, kendi yaşamları içerisinde büyük avantajlara sahip olma fırsatı elde etmiş olacaklardır.

Robotik ve kodlama eğitimi, eğitim süreci içerisinde gerçekleşen faaliyetler sayesinde çocukların iş birliği duygusunu da geliştirmesine fırsat tanıdığından dolayı, takım olarak çalışma noktasında kendilerini geliştirmelerini ve takım duygusu oluşturmalarını da mümkün kılmaktadır. Bu sayede bu beceri ve duyguyu küçük yaşlarda edinmiş olan çocuklar, ileride iş ya da okul yaşantılarında çok daha kolay bir biçimde takım içerisinde etkin rol oynama ve iş birliği esnasında zorlanmama noktasında başarılı olacaklardır. Robotik ve kodlama eğitimi sayesinde kazanılan tüm bu beceriler, çocukların gelecekte teknolojiyi etkin kullanabilen ve analitik düşünebilen bireyler haline gelmesine yardımcı olmaktadır.

Bu bağlamda kurumumuz bünyesinde eğitim hizmetini vermiş olduğumuz bu eğitim ve süreci hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, internet sitemizde bulunan iletişim numaralarımız sayesinde bizlere kolaylıkla ulaşmanızın ardından dilerseniz eğitim sürecinize hemen başlayarak robotik ve kodlama eğitiminin faydalarından yararlanma imkânını elde edebilirsiniz.

Blog

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.