Mesleki Eğitim Nedir?

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Meslekî eğitim; kişilere iş yaşamında belirli bir meslek ile beceri, bilgi, tecrübe ve iş alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlayan eğitime verilen isimdir. Bu eğitim iş hayatına adaptasyonu ve kişiliği geliştirmeyi mümkün hale getirerek bireylere destek olmakta ve yetkinlik kazanmalarını sağlamaktadır. Mesleki eğitimin gerçekleştiriliyor olmasının pek çok farklı amacı da bulunmaktadır. Bu amaçlar arasında kişilerin iş ortamına alışabilmesi için ve iş hayatının gereklerini yerine getirebilmeleri de bulunmaktadır. Mesleki eğitimin birçok farklı kurum tarafından gerçekleştiriliyor olmasının bir başka amacı ise, toplumun gayeleri ve iş alanlarının taleplerine yönelik olarak kişilere belirli olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi birikimi, beceri ve uygulama konusunda kişiyi yetiştirmek ve bu alanda gelişme kaydetmelerini sağlamaktır.

Meslek edindirme kursları ise, adından da anlaşılacağı üzere mevcut durumda bir mesleğe sahip olmak isteyen kişilerin çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra bir meslek konusunda uzmanlaşması noktasında görev alan kurumlardır. E-Devlet destekli olarak gerçekleştirilen bu kurslar, istihdamı arttırmayı ve gelişim kaydetmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak bu kursların diğer bir amacı da bireylere farklı beceriler kazandırarak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. Her kurs edinilecek mesleğe göre farklı bir içerik tasarımına sahiptir. Bu sayede kursta sunulan ders içeriği, o mesleğe dair tüm detayları içerecek şekilde tasarlanır. Kursun sunduğu eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler resmi bir meslek edinme sertifikası alır. Kurs sonunda verilen bu meslek edindirme sertifikası Türkiye’nin her yerinde geçerlidir ve iş yaşantısına bireylerin dâhil olabilmesi için gereklidir.

Tıbbi Sekreterlik Kursu eğitim programımızı inceleyebilirsiniz.

Mesleki Eğitimin Önemi Nedir?

Bir ülkenin gelişebilmesi, kalkınması ya da sanayileşmesi için bilgi birikimine sahip olan insan gücünü bünyede barındırmak son derece önem arz etmektedir. Bu kişilerin ise iş yaşantısı içerisinde öncesinde edinmiş oldukları bilgi birikimini doğru bir biçimde uygulamaya dökmelerini sağlamak da gerekmektedir. Dolayısı ile de görülmektedir ki yüksek bilgi birikimine sahip ve aynı zamanda da uygulama noktasında başarılı kişiler ekonomik başarını kaynağı olarak görülmektedir. Mesleki eğitimler ise iki amaca yönelik gerçekleştirilir; kişilere başarılı bir meslek sahibi olmalarına hazırlamak ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek vasıflı ve aynı zamanda da yetenekli elemanları yetiştirebilmektir. Mesleki eğitim sonrasında verilen sertifikalar bireylerin mesleki alanlarında yeterliliklerini gösterene bir belge niteliğindedir. Alacağınız mesleki eğitim sonrasında, yapılacak sınavdan geçerli notu alan bireyler, bu alanda mesleklerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak olan sertifikayı almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika sayesinde alanınızda uzman ve yetkin olduğunuzu işverenlerinize kanıtlayabilir, uzmanlaştığınız alanın iş olanaklarında çalışma imkânına sahip olabilirsiniz. Bu sertifika, E-devlet onaylı olup yine E-devlet üzerinden geçerliliği görüntülenebilmektedir. Bu onay sayesinde sertifikanız, iş başvurularınız ve bu yöndeki sektörel çalışma hayatınızda oldukça önemli bir rol oynayarak iş bulmanızı kolaylaştırmaktadır.

Mesleki Eğitim Nedir

Mesleki Eğitim Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki eğitim belgesinin alınabilmesi için öncelikle çalışılan alanda SGK’lı olarak çalışmış olmak ve bu meslek ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olunması şartı aranır. Gerekli olan müracaat evraklarının tamamlanması sonrasında ise müracaat işlemi gerçekleştirilir. Başvuru evrakları içerisinde genel olarak sağlık raporu, SGK hizmetinin çıktısı, kimlik fotokopisi ve başvuru formunun bulunması yeterli olacaktır. Bu koşullar haricinde, eğitim veren kurumlara ücretli veya ücretsiz olarak kayıt yaptırıp, eğitimler konusunda devamlılık sağlamak da gerekmektedir. Öte yandan bazı kurumların mesleki eğitim verme noktasında belirli yaş kriterleri de bulunduğundan ötürü bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yetenek ve ilgi alanı olarak o mesleğe dair çeşitli çalışmaların ya da adımların atılmış olması da dikkat edilen noktalar arasında yer almaktadır. Diğer bir şart ise mesleki eğitim almayı düşünen kişinin emekli olmamış ve istihdama katılabilecek yaşta olması gerekmesidir. Yine aynı şekilde kurumların belirli seviyedeki eğitimleri için eğitim sürecinin hemen başında yapılan sınavlarda yeterli olabilmek de bu belgeyi alabilmek için aranan kriterler arasında yer alır. Bu şartlar haricinde de farklı kurum ve kuruluşların sahip oldukları özel şartlar bulunabilmektedir.

Dijital Pazarlama Uzmanlığı Kursu eğitim programımızı inceleyebilirsiniz.

Mesleki Eğitim Neden Tercih Edilmelidir?

Mesleki eğitimin bireye sağlamış olduğu katkılar oldukça fazladır ve bu katkıların sadece mesleki beceriler olarak düşünülmemesi de gerekmektedir. Aynı zamanda analitik düşünce sisteminin gelişmesi, sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve insanlar ile olan iletişim becerilerinin ilerlemesi gibi birçok durum, mesleki yeterlilik eğitimlerinin tercih edilme sebeplerine örnek olarak verilebilmektedir. Mesleki eğitimlerin gerçekleştiriliyor oluşunun en temel amaçlarından biri, ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterliliği, aynı zamanda iş ahlakı olan ve çeşitli ürünler ya da hizmetler üretebilen kişilerin yetişmesinde etkin bir rol üstlenmektir. Bu durumun bir getirisi ise ekonomiye değer katan bireylerin yetiştirilmesi konusundaki en hızlı yollardan biri olması olarak gündeme gelmektedir. Mesleki eğitim, kişilerin edinmiş olduğu teorik bilginin yanında uygulamalı bilgilerle kişilere bir ön tecrübe kazandırarak, iş yaşantısına ve aynı zamanda da temposuna çok daha hazır bireyler yetiştirilmesine yardımcı olur. Öte yandan her bireyin mutlaka gelir elde edebileceği bir beceriye sahip olmasını da sağlayarak kişilerin de ekonomik yaşantılarını iyileştirmede görev alır. Tüm bunlarla birlikte bireylerin ilgi alanlarına, kariyer planlarına ya da yeteneklerine göre mesleki eğitim seçimi yapabiliyor oluşları, hayat boyu sevdikleri işi yapmalarına olanak sağlayarak ileriki yaşantılarında bir pişmanlık yaşamamalarını sağlar.

Mesleki Eğitim Sertifikası Nedir?

Bir bireyin belirli bir meslek grubunda gerekli yetkinliklere, teorik ve pratik bilgilere, iletişim becerilerine ve aynı zamanda mesleğin gerekliliklerini sahip olduğunu kanıtlayan belgeye mesleki yeterlilik belgesi veya sertifikası adı verilmektedir. Söz konusu sertifikanın verilebilmesi adına da kurumun bu belgeyi adaylara takdim edebilmek adına yeterli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bireyin bu tarz belge veya sertifikaları almadan önce mutlaka sertifikanın denkliği hakkında bilgi sahibi olması aynı zamanda da sertifikanın gerekli yetkinliğe sahip olması da önemlidir. Aksi takdirde çeşitli kurumlardan alınan belge veya sertifikaların çalışma hayatı üzerinde bir katkısı olmaması, kişinin meslek edinme kursu sonrasında istihdam sorunu yaşanması gibi bir durum ortaya çıkabilmektedir. Bu ve bu durumlar gibi sorunların ortaya çıkmaması için son derece dikkatli olunması herhangi bir problem ile karşı karşıya kalınmaması noktasında yardımcı olacaktır.

Oyun Terapisi Eğitimi eğitim programımızı inceleyebilirsiniz.

Mesleki eğitim belgesi veya sertifikası alacak olan bireylerin, bu belge veya sertifikayı veren kurum hakkında araştırma yapıp, MEB ve E-devlet vb. kurumlar tarafından gerekli olan onayları alıp almadıkları iyi bir şekilde araştırılmış olmalıdır. Araştırmalar neticesinde ise eğitimler sonucunda alınan belgenin hangi iş seçeneklerini doğurduğu da iyi bir şekilde gözden geçirilmeli ve bu durum neticesinde karar verilmelidir. Öte yandan kurs hakkında referansı bol, birileri tarafından somut bir şekilde katkısı olduğu için önerilen ve devamlılık şartını zorunlu kılan kurumlardan eğitim alınması da sizlere destek sağlayacaktır. Bu noktada tercih etmeyi düşündüğünüz kursta eğitim görmüş olan kişilerin yorum ve fikirlerinden faydalanabilirsiniz. Adayların devam zorunluluğu kılmayan ve sadece sertifika ya da belge takdim eden kurumları tercih etmemeleri hem yetkinlik kazanmaları hem de nitelikli eğitimden faydalanmaları adına önem taşımaktadır.

Blog

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.