Hasta Kabul Sekreteri Nasıl Olunur?

Formu Doldurun

Sizi Arayalım

Edevlet onaylı sertifika
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.

Son yıllarda artan nüfusla doğru orantılı gelişen sağlık sektörü, birçok yeni personel ihtiyacının doğmasına sebep olmuştur. Eski sağlık sisteminde, pozisyonların azlığıyla birlikte personellerin görev tanımları genişti. Fakat oluşan ihtiyaçtan kaynaklı olarak, bu görev tanımlarının dağıtılması gerekmiştir. Bu sayede, sağlık sektöründe yeni iş olanakları ve kolları çıkmıştır. Bu kollardan birisi de sağlık sektöründe ön alanda hizmet veren hasta kabuldür.

İşte yazımızda hasta kabul nedir, hasta kabul nasıl olunur, hasta kabul personelinde bulunması gereken niteliklerden, hasta kabul personelinin görevlerinden ve hasta kabul eğitiminden bahsedeceğiz…

Hasta Kabul Nedir?

Hasta kabul, hastanelerde veya özel sağlık kliniklerinde, bütün hastaların, hasta yakınlarının ve diğer kişilerin ön kabulünü gerçekleştiren personellerdir. Bu noktalarda hastaları karşılama, iletişim kurma ve destek verme gibi tüm faaliyetleri gerçekleştirmek ve aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarını çeşitli konularda bilgilendirmekle görevlidir. Hastaların, hastaneye giriş çıkışlarının yapılması, ilgili servislere sevki ve farklı faaliyetlerde bulunma noktasında hizmet verirler. 

Hasta kabul personellerinin, eski sağlık yönetmelik ve mevzuatlarına göre, üniversitelerin, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ve hasta kabul gibi iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekliydi. Fakat son yıllardaki mevzuat ve yönetmelik değişimleriyle birlikte, hasta kabul personelleri için herhangi bir önlisans şartı aranmıyor. Üniversitelerin kontrolünde meslek eğitimi veren biz Kurs ve Meslek Akademi gibi kuruluşların, çeşitli özel ve devlet kurumlarının ve meslek eğitim kursları gibi kurumların verdiği sertifikalar, hasta kabul personeli olmak için yeterli olmaktadır.

Hasta Kabul Nasıl Olunur?

Hasta kabul nasıl olunur noktasında, ilk olarak gerekli mesleki eğitimleri tamamlamanız gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz kurumlardan herhangi birinden, mesleki eğitim alarak sertifika sahibi olabilirsiniz. Bu kurumlardan birisi olan biz Kurs ve Meslek Akademi olarak hasta kabul personelliği için gerekli eğitimleri vermekteyiz.

Bu eğitimler ve sertifikaların haricinde, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden önlisans diplomasına sahip olmanız da hasta kabul personelliği için yeterlidir. Fakat bu bölümlerden mezun değilseniz, tek seçenek bu eğitimler olmaktadır.

Bu noktada size avantaj sağlayacak bir husus, kursların verdiği sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması ve e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir olmasıdır. Bunun yanında, sertifikaların uluslararası kuruluşlarca onaylanması da size artı katacak bir değer olarak karşımıza çıkar. Bu şartları sağlayan bir hasta kabul personeli adayının, çeşitli işe alım süreçlerinde, rakiplerine nazaran daha avantajlı olduğu sıkça görülmüştür. Bu noktada diğer adayların önüne geçmek için, bu eğitimleri hatırı sayılır kurumlardan almak önem teşkil eder. Bu noktada biz Kurs ve Meslek Akademi olarak verdiğimiz sertifikalarda, bu şartların tümünü yerine getiriyoruz. Ayrıca Kurs ve Meslek Akademi hizmet verdiği alanda, eğitim kalitesi ve sertifika geçerliliği noktasında, diğer rakip kurumlardan her zaman bir adım önde olmuştur.

Hasta Kabul Nasıl Olunur

Bu sertifikaları elde ettikten sonra kalan süreçte, ilgili hastane veya özel kliniklere başvuru sürecinde, hazırladığınız özgeçmişiniz ve özgeçmişte belirttiğiniz e-devlet onaylı sertifikanızı eklemelisiniz.

Hasta Kabul Personelinde Bulunması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Hasta kabul personellerinde, her meslekte olduğu gibi bazı nitelikler aranmaktadır. İşverenler ve kurumlar bu niteliklerin, adaylarda bulunması hususunda hassas davranmaktadır. Alınan eğitimler sonucu birçok nitelik edinilse de bazı nitelikler kişisel gelişim sonucu edinilmelidir. Bu noktada biz Kurs ve Meslek Akademi olarak, kursiyerlerimizi, sadece mesleki eğitime tabii tutmuyoruz. Bunun yanında, kişisel gelişim alanında da bazı nitelikler edinmeleri için eğitimler veriyoruz.

İşte hasta kabul personeli için gerekli olan nitelikler:

 • Hastalara bilgi verirken ihtiyaç gerektiren gerekli tıbbi terim ve bilgilere hakim olmak.
 • Hasta giriş çıkışlarını yapabilmek adına gerekli prosedürlere hakim olmak.
 • Bilgisayar programlarına, özellikle Microsoft Office programlarına hakim olmak.
 • İnsan ilişkilerinde iyi ve iletişimi kuvvetli olmak.
 • Tıbbi dokümanlara hakim olmak.
 • Hasta ve hasta yakınlarıyla birebir temasta olacağınız için sabırlı olmak.
 • Belge düzenini sağlarken düzenli ve disiplinli olmak.
 • Herhangi bir duyu organı ya da uzuv eksikliğine sahip olmamak.

Hasta Kabul Personeli Görevleri Nelerdir?

Hasta kabul personelinin hastanede ön kabul servislerinde, hastaları yönlendirmeyle alakalı birtakım görevleri bulunur. Bu görevler şunlardır:

 • Hasta giriş çıkışları için gerekli dosya ve elektronik dosya protokollerini gerçekleştirerek, bu prosedürleri tamamlamak.
 • Sosyo-ekonomik anlamda eksikliği bulunan hastaların, ilgili birimlerle iletişimini sağlamak.
 • Servislerde, hasta yatışları ile ilgili gerekli belgeleri dosyalamak ve tamamlamak.
 • Hasta ve hasta yakınlarına, klinik ve hastane kural ve kaideleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmak.
 • Hastane veya klinikte bulunan halka ilişkiler departmanı için, servislerde bulunan hasta sayılarını raporlamak.
 • Gerekli prosedürleri tamamlanan, işlemleri biten belgeleri ilgili arşivlere yönlendirmek.
 • Doğum ve ölümle ilgili gerekli belgeleri düzenleyerek ilgili departmana sevk etmek.
 • Hasta kabul bölümünde, gerekli yazışmaları yapmak ve iletişimi sağlamak.
 • Çalıştığı bölümde gerekli olan sarf malzemeleri ve ekipmanların, stok durumu, periyodik bakımları ve gerekli görülürse temini gibi faaliyetleri yürütmek.
 • Düzenli olarak istatistiki verileri raporlayarak ilgili birimlere iletmek.

Gibi temel görevleri olan hasta kabul personelleri, bu görevleri dışında herhangi bir başka birimde sorumlulukları yoktur. Bu görevlerden de anlaşılabileceği üzere hastane veya kliniklerin ön kabul birimlerinde, iletişim sorumluları olarak idari işlerde görev alırlar.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Nedir blog yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Hasta Kabul Eğitimi: Kurs ve Meslek Akademi

Hasta kabul eğitimi, kurumlar tarafından hasta kabul personeli olmak isteyen kişilere verilen birtakım eğitimlerin genel adıdır. Bu eğitimler aslında temel olarak, üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinde verilirler. Fakat günümüzde birçok kurum ve kuruluş, bu iş alanları için sertifikalı çeşitli eğitimler veriyorlar. Bunlardan birisi de biz, Kurs ve Meslek Akademi… 

Kurs ve Meslek Akademi olarak kursiyerlerimize sadece mesleki eğitim vermiyoruz. Bunun yanında, mesleğini icra ederken görevlerini yerine, daha kolay getirebilmesini sağlayacak bazı eğitimler de veriyoruz. Bu eğitimler genellikle, kişisel gelişim ve iletişim becerileriyle alakalı oluyor. Bu vizyonumuzla diğer kurum ve kuruluşların verdiği eğitimlerden ayrılıyoruz. Çünkü bizler Kurs ve Meslek Akademi olarak geliştirdiğimiz misyonumuz ve hedeflerimizle birlikte, kursiyerlerimizin mesleklerini icra ederken gerçekten donanımlı birer personel olması için çabalıyoruz. İşte Kurs ve Meslek Akademi olarak, hasta kabul eğitiminde verdiğimiz derslerden bazıları:

 • Tıbbi dokümantasyon
 • Tıbbi terminoloji
 • Sekreterlik teknikleri
 • Tıbbi arşiv
 • Büro idare ve yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Sağlık psikolojisi
 • İletişim becerileri
 • Etkili hitabet
 • Hızlı okuma ve anlama
 • Bilgisayar programları: Microsoft Office
 • Halkla İlişkiler

Tıbbi Sekreterlik Kursu ile ilgili detaylı bilgi almak ya da kursa kayıt olmak ister misiniz?

Kurs ve Meslek Akademi’nin Avantajları

Kurs ve Meslek Akademi olarak kursiyerlerimize yukarıda belirttiğimiz misyon çerçevesinde hizmet sunmayı şiar edindik. Bu anlamda bu eğitimleri tamamladığınızda, sadece mesleki eğitim değil, bunun yanı sıra çeşitli alanlarda da kişisel gelişiminizi destekleyecek eğitimleri de veriyoruz.

Ayrıca verdiğimiz sertifikalar, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin kontrolünde, e-devletten kontrol edilebilir ve çeşitli uluslararası kurumlarca onaylanmıştır. Bu anlamda rakip eğitim kurumlarıyla farkımızı, kursiyerlerimize avantaj olarak sağlıyoruz.

Bütün bu avantajlarla birlikte hasta kabul iş kolunda rakiplerinize avantaj sağlamanız olasıdır. Çünkü, verdiğimiz sertifikalar, eğitimlerde edindiğiniz niteliklerin bir kanıtı niteliğindedir.

Sizler de Kurs ve Meslek Akademi’nin size sunduğu makul fiyat listesiyle birlikte, Hasta Kabul eğitimi alarak bu meslek kolunda kendinizi geliştirerek mesleğe uygun nitelikler edinmek ve mesleki sertifika sahibi olmak istiyorsanız, sitemizde bulunan ilgili iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog

Sizi Arayalım mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum.
Firmanın, tarafıma sms yoluyla ticari elektronik ileti göndermesi için iznim vardır.